Brandförsäkringar

Sammanställning brandförsäkringar över Fristadsgårdarna 1838-1841. För mer detaljerade brandförsäkringar se gård för gård

Östergården 1839

En byggnad av 2 våningar med vind, uppförd år 1834 av furu timmer, rödfärgad, knutarna oljemålade, i gott stånd, 78 alnar från vattendamm, med egna väggar å alla sidor, täckt med tegel på dubbla brädor, 19 ½ alnar lång, 13 ¼ alnar bred,  8 ½ alnar hög, på jämn vägg, står på 18 tums hög stenfot, nedre våningen består av 3 rum, förstuga, kök, sal, en kammare, övre våningen av 3 rum, sal och 2 kammare samt förstuga och finnes 3 väggfasta kontor, en i nedre och två i övre våningen, trapporna i huset är av plank.

11,7 m långt, 8,1 m brett, 5,1 m högt

Uppskattad storlek 62 m2 per plan = 124 m2 + vind

Värde boningshus 1991.32 RB = ca: 228 540 Kr år 2014

Värde på alla Östergårdens byggnader 3680 RB = ca: 422 414 Kr år 2014

Uppfört år: 1834

Ägare: Gästgivaren Jonas Svensson

Bredgården 1838

En byggnad av furutimmer rödfärgad samt brädfodrad i gott stånd på 54 alnars avstånd från vattendamm, med egna väggar å alla sidor av en våning. 25 alnar lång, 12 alnar bred och 6 alnar hög på jämn vägg, täckt med tegel på halm och torv, samt brädbotten, står på ½ alns hög stenfot; Varande denna byggnad indelas till förstuga, kök, sal, ett större boningsrum och en tillbyggd kammare alt på nedre botten samt 2 vindskamrar. Trappan i Huset är af plank. Vilket år byggnaden blivit uppförd kan icke af ägaren uppgivas

14,75 m långt, 7,08 m brett, 3,54 m högt

Uppskattad storlek 104 m2 + två vindskammare

Värde boningshus 1415.16 RB = ca: 156 340 Kr år 2014

Värde på alla Bredgårdens byggnader  4707.32 RB = ca: 520 066 Kr år 2014

Uppfört år: Obekant

Ägare: Carl Daniel Dansson

 

Gästgivaregården 1838

Boningshus 1

En byggnad af furutimmer, brädfodrad och rödfärgad, är uti gott stånd, 81 alnar från närmaste vattendam, med egna väggar å alla sidor, belägen i öster, är en våningshus med 2 rum ovanpå. Denna byggnad, täckt med tegel på dubbla bräder, är 23 ½ alnar lång, 12 ¼ alnar bred och 7 alnar hög på jämn vägg, står på 5/8 alnar hög stenfot, består av förstuga, kök, sal och 2 kamrar på botten ov..? på sätt förut är nämnt 2 kamrar ovanpå, därav blott en är inredd och finnes dessutom innanför 4 väggfasta kontor och ovanpå 1 kontor samt 2 så kallade sidorum eller skrubbar. Om tiden på byggnaden blivit uppförd saknar ägaren kännedom.

Husets mått 13,86 m långt, 7,37 m brett och 4,13 m högt

Uppskattad storlek 102 m2 plan 1 + två kammare ovanpå + sidorum och skrubbar

Värde boningshus  1573 RB = ca: 173 797 Kr år 2014

Uppfört år: obekant

Ägare: Gästgivaren Jonas Svensson

Boningshus 2.

En byggnad af furutimmer, rödfärgad i gott stånd, belägen på 6 alnars avstånd från No.1 och 110 ½ alnar från vattendammen med egna väggar å alla sidor, en våning med vind, täckt med halm och torv med näver vars på brädbotten, 18 ½ alnar lång, 12 ¾ alnar bred och 5 alnar hög på jämn vägg, står på en halv alns hög stenfot, samt består af 3 rum, kök, sal, kammare och dessutom ett skafferirum samt förstugukvist av bräder, rödfärgad. I vilket år byggnaden blivit uppförd, vet icke ägaren.

10,9 m långt, 7,2 m brett, 2,95 m högt

Uppskattad storlek 78,4 m2 + vind

Värde på alla Gästgivaregårdens byggnader  6964 RB = ca: 769 437 Kr år 2014

Uppfört år: obekant

Ägare: Gästgivaren Jonas Svensson

 

Västergården 1841

18 alnar lång, 14 ½ alnar bred på en 4 ½ alnar hög, en våning med vind och gavelkammare. Täckt med tegel på dubbla brädor. Står på en 3/4 aln hög stenfot. På nedre botten trenne rum, förstuga och fyra kontor. Uppfört år är obekant.

10,6 m långt, 8,55 brett, 2,65 m högt

Uppskattad storlek 90,6 m2 + vind

Värde boningshus 1034.32 RB = ca: 114 268 Kr år 2014

Värde på alla Västergårdens byggnader 3414 RB = ca: 377 282 Kr år 2014

Uppfört år: obekant

Ägare: Nämndemannen Magnus Holstensson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *