Bredgården

Ägare/brukare av Fristad Bredgården 1543-

Håkan NN 1543-1555

Per NN 1570-1577

Söfvnal NN 1581-1585

Per Jonsson 1588-1626

Denne Per nämns i domböckerna som Nämndeman 1604 och Länsman 1610. Han klagade i tinget på sina häradsbor 1625 att han inte var nöjd med den gästning han mena ut i. Om han själv var ansvarig för ett gästgiveri framgår inte. Men om han var länsman så kanske det var i ämbete av det han klagade på sina häradsbor i Tåby. I tinget 1628 är denna Per salig och då framgår det att han heter Per Jonsson och att hans hustru heter Sara. Så det bör vara hans hustru som bor i sin fädernegård om nu gården är ärvd vill säga.

Måns NN, Bonde, Ryttare 1631 

Sonen Per Månsson i Tåby 16 år gammal gör anspråk på gården i domboken 1650 och han menar att gården är hans rätta fädernegård och att den sålts under hans omyndiga år. Per gör tydligen inga framsteg i rätten då Knut kan visa upp häradsfastebrev på gården daterade i Kuddby 17 februari 1635

1635-1659 Knut Persson, bonde och sexman

Knut Persson i Fristad har med hustrun Maria Bengtsdotter bosatt sig i Bredgården 1635, de har tillsammans två kända barn, Per och Isak. Per blir komminister i Stora Åby och kallar sig Fristadius, han dör 1675 endast 34 år gammal och sonen Isak blir sjöman i Norrköping. Knut har troligen även ett antal barn med sig från ett tidigare gifte. Dessa är troligen Ingiäl, Ingrid och Karin Knutsdöttrar och de gifter sig med gästgivare och nämndemän och de blir bosatta på gårdarna i Fristad.

Fristad brinner 1653

Båda skattegårdarna brann ner den 5 december 1653, de hade då välbyggda gårdar och bland de bästa i hela häradet. Se domböcker

Sedan är allt fri och fröjd i Bredgården fram till 1659 då en man vid namn Jonas Höök kommer ridandes till Gästgivaregården och vill snabbt byta häst och rida vidare till Stockholm. Gästgivaren är inte hemma utan endast hans hustru och några gästgivaredrängar. Någon häst finns inte hemma och Jonas blir erbjuden mat och att vänta. Han äter lite men går sedan över till grannen Knut och ska låna häst. Men Knut vill ha betalt och det går inte Jonas med på, utan det blir bråk där på gården och Jonas slår Knut i huvudet med sin värja och Knut slår tillbaka i huvudet på Jonas med sin yxhammare. Då sticker Jonas sin värja i Knuts högra sida och Knut faller död ner till marken. Läs om detta under domböcker och dråpet i Fristad på Knut.

1659-1660 Knuts Änka, Hustrun Maria Bengtsdotter

Maria är troligtvis dotter till Bengt Persson Björk från Fyrby gård i Tåby. Modern var kyrkoherdedottern Margareta Jonsdotter Simonis från Ålem, Kalmar län där fadern Jonas Simonis var kyrkoherde 1613-1652. Även Marias fader Bengt Persson Björk var verksam i Kalmar län och då som fogde och befallningsman över Norra Möre och Stranda härader. När Knut blir dräpt 1659 så figurerar Maria i rätten och förlåter Jonas Höök för det dråp som skedde på hennes man Knut. Maria flyttar troligen ifrån Fristad runt 1660-1661 hon kan inte återfinnas i arkiven därefter.

1662-1672 Nils Larsson, bonde och kyrkvärd

Nästa ägare blir Knut Perssons svärson Nils Larsson, han var tidigare frälsebonde på Tåby gård där han troligen även var född mellan åren 1620-1630. Modern var troligen änkan Brita Larsdotter död 1665 på Tåby gård. Gift 1a med Lars NN död före 1635 och gift 2a med Mats Andersson död omkring 1642 i Tåby.

Nils Larsson kända halvbröder är :

Måns Matsson född omkring 1634 och död 1692 i Bjällbrunna, Styrstad. Nämndeman, sexman och Riksdagsman

Olof Matsson född omkring 1635 och död i Eneby, Styrstad 1688. Ryttare och Korpral

Lars Matsson troligen identisk med köpmannen Lars Matsson död 1664 i Sankt Olai, Norrköping.

Nils Larsson med familj flyttar och tar över Bredgården 1662 och fram till sin död 1672. Därefter brukar hans änka Karin Knutsdotter med sina barn gården. Karin dör 1693 och därefter tar märkligt nog yngsta sonen Nils Nilsson över gården. Kända barn:

Mattias Nilsson född omkring 1654 på Tåby gård och död 1717 i Nybble, Tåby

Knut Nilsson Törnbom, Trumpetare, född före 1665 och död 1712

Brita Nilsdotter född före 1665, död 1675

Kerstin Nilsdotter född före 1665, död 1672

Elisabet Nilsdotter född i Fristad 1665 och död i Aspetorpet, Tåby 1720. Gift med Johan Gudmundsson

Karin Nilsdotter född i Fristad 1668 och död i Sandtorpet, Kuddby 1719. Gift med Skräddaren Håkan Bengtsson

Nils Nilsson född i Fristad 1672 och död i Fristad 1736, se nedan

1672-1693 Nils Änka, hustrun Karin Knutsdotter 

Karin Knutsdotter, dotter från Knut Perssons kull nr 1 och född på Skamby gård i Kuddby mellan åren 1626-1632. Karin uppges som hustru till Nils i mantal Tåby gård från 1652 och framåt och i en följd. Nils har en hustru redan i mantal 1650 men inte 1651 så Karin kan vara Nils andra hustru. Efter makens Nils död i maj 1672 så föds postum deras yngsta son Nils Nilsson och han döps den 4 augusti 1672. Karin dör i Fristad 1693 och begravs den 29 oktober.

1693-1702

Nils Nilsson, Trumpetaren Knut Nilsson Törnbom, Mattias Nilsson, Jon Gudmundsson gift med Elisabet Nilsdotter och Håkan Bengtsson gift med Karin Nilsdotter och till sist Knut Perssons sondotter Christina Persdotter Fristadia äger gården tillsammans. Mellan åren 1693-1702 säljer de sina andelar av gården till brodern & svågern Nils Nilsson. Se nedan

1695-1736 Nils Nilsson, Rusthållare, bonde och nämndeman

Nils Nilsson gifter sig 1695 med änkan Kierstin (Christina) Nilsdotter. Hon var änka efter Truls Hansson död i Stensvad, Tåby 1692. Med Truls hade hon barnen:

Erik Trulsson född 1686 i Stensvad, Tåby

Johan Trulsson Friberg född 1688 i Stensvad, Tåby, död efter 1738. Korpral

Nils Trulsson född 1689 i Stensvad, Tåby, död 1756 i Lilla Söd, Furingstad

Med Nils Nilsson hade hon barnen:

Karin Nilsdotter född i Fyrby, Tåby 1696, död i Fristad 1700

Knut Nilsson Friberg(er) född i Fristad 1700 och död i Fristad 1755. Se nedan.

Nils Nilsson brukar först Fyrby gård och detta troligen p.g.a att det är hustruns fädernegård.

1736-1755 Knut Nilsson Friberg (er) Bonde, Rusthållare och hovrättsauskultant

Född den 12 juli 1700 i Fristad Tåby och död 22 oktober 1755 i Fristad.

Ägde hela eller ½ kronorusthållet Grinneby nr 15 i Konungsund. Hela krono rusthåll nr 25 i Örtomta, Ö. Ny. ½ SkatteKrono Militia hemmanet Fristad som han ärvt av sin fader

Namnet Friberg tar Knut från sin halvbroder Johan Friberg som är Korpral och bosatt i Häradshammar och senare i Östra Ny.

Knut Friberg
959. Knut Friberger [Friberg]. F. i Tåby 1700 ”/e; fad. Nils, bonde. Hofr.-auskult.; v. häradshöfding. Landtbrukare på Linneberga i Å, sed. på sin egendom Fyrby i Tåby. D. dår 1755 6/io Som student hade F. vid ett tillfälle tillsammans med en västgöte »i sitt fylleri blasphemerat hela nationen, i det de ropade och sade sig vara östgötar.» Härom rannsakade inspektor och seniorerna, men F. visste så »practisera primam regulam juris, att han denna gång slapp,» tills allmänt landskap skulle hållas. Men som han dessförinnan redan för en annan excess samma afton blifvit af konsistorium relegerad på ett år, »fann nationen därvid sin revange och frågade därför intet vidare därefter.» Falk. — »Från sina sinnen.» Nic. källa:http://sv.wikisource.org/wiki/Sida:%C3%96stg%C3%B6tars_minne.djvu/189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut Friberg gift 1737 i Å socken med Anna Catharina Håkansdotter född omkring 1713 och död 1745 i Fristad.

Dotter Helena Christina född i Fristad 1738 och död i Fristad 1740

Gift 2a 1746 i Östra Ny med Ingeborg Whålin född i Östra Stenby 1713 och död i Fristad 1777

Dotter: Christina Maria Friberg(er) född 1748 i Fristad och död 1781 i Fristad

1755-1777 Ingeborg Whålin

Född den 25 september i Östra Stenby Prästgård. Fadern Pastor Andreas Wåhlin (1661-1725) och modern Maria Schultz.

Trolovad med bataljonspredikanten senare kyrkoherden Jonas Tockenstrand 1713-1777 och med honom fick hon sonen:

Jon Wålander född 1743 i Östra Ny prästgård och död 1809 i Tåby prästgård

Jon Wålanders gravsten på Tåby kyrkogård

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *