Krögare & Gästgivare

Krögare och gästgivare!

Släktskapet mellan de flesta gästgivarna från 1600 tal till 1856 tycks på ett eller annat sätt hänga samman. Förutom åren 1760-1770 då två utomstående var Gästgivare. Petter Bergman hade gift sig med en gästgivareänka och Jonas Eriksson verkar inte haft någon släktkoppling alls till de övriga. Åren 1852-1856 fanns även en krögerska i gästgivaregården och hon tycks inte heller ha någon släktkoppling till de övriga, men hon hade föräldrar i Tjällmo som var gästgivare.

1642 nämns Jon, Knut och Olof. M. i mantalslängden i Fristad. Ingen är nämnd som krögare denna tid.

1653 nämns skriftligen den första funna Krögaren i mantalslängden och han heter Per Bengtsson, han finns redan i mantalet 1648 fast då utan någon titel.

1668 är Krögaren Johan nämnd i Tåby dödbok då han skjutit soldaten Olof Håkansson i Fyrby torp. Han är vidare nämnd i domboken samma år och 1679 i Kuddby vigselbok och då hans hustru gifter om sig då han rymt bort efter mordet.

(Kuddby vigselbok 1679) CI:1 sid.17 d.1 januari Håkan Pärson i Wittinge och H. Ingeborg Hansdotter, hvilken tilförne ägde krogaren i Fryesta, (Fristad) Johan Olofsson, som för 11 åhr sedan rymde bort för begångit mord.)

1668-1700 nämns Krögare Olof Olofsson i mantalslängder, domböcker m.m

1700 nämns gästgivaren Knut Friman i lagtima vinterting.

1710 nämns gästgivaren Jean Joensson (Johan Johansson) i Lagtima sommarting.

1716 nämns Johan och Gustav Jonssöner som gästgivare i ett extra ting vid Fristads gästgivaregård.

1721,1730,1731 och 1735 nämns Knut och Gustav Jonssöner som gästgivare i Lagtima sommarting, höstting och vinterting.

1735 nämns Gustav Jonsson som gästgivare i Lagtima vinterting.

1737 är Gustav Jonsson och Sven Henriksson gästgivare, Sven står för ½ gästgiveriet enligt Lagtima vinterting. Denne Sven hade gift sig med gästgivaren Johan Johanssons änka, men han var även kusin med Maria Jostdotter som var gift med gästgivaren Lars Jonsson.

Från ca 1746 var Lars Jonsson gästgivare, när han dör 1759 gifter hans änka om sig med Petter Bergman 1760 och han blev gästgivare fram till 1766.

1766 tillträdde Jonas Ericsson Gästgiveriet, han hade troligen sedan ca: 1760 talet arrenderat jordbruket tillhörandes Gästgiveriet. År 1762 tillsätts Jonas Ericsson som rotemästare och 1766 blir han även gästgivare. Jonas dör redan 1770 i bröstfeber 48 år gammal. År 1771 och 1772 hålls auktion vid gästgivaregården efter Jonas Ericsson. Listan är lång på inventarier som linne, sängar, köksredskap och hästar m.m.

Ca: 1770-1818 är Jonas och Jost Larssöner gästgivare och enligt Jonas fru Lena Cajsa Svensdotter bouppteckning 1797 har de ärvt och inlöst gästgiveriet 1778. Jost Larsson dör 1805 och även hans son Jaen Jostsson är gästgivare en tid. Senare blir Jonas Larssons son Sven Jonsson gästgivare.

1818 blir Sven Jonasson ensam gästgivare och överlåter till sonen Jon Svensson 1825. Vid hans tragiska död 1856 fortsätter änkan Stina Karlsdotter gästgiveriet och överlåter år 1856 till svärsonen Olof Wilhelm Odén.

Den sista namngivna Gästgivaren i husförhörslängderna är ovan nämnda Jon Svensson som dog i en tragisk olycka. Detta står att läsa i Tåby dödbok 1856:

CI:4 s.331 Jon Svensson Gästgivare från Fristad; född i Tåby d.23 september 1805; föräldrarna Gästgivaren Sven Jonason och hans hustru Inga Nilsdotter i Fristad. Gift 1830 med Stina Maja Karlsdotter, som tillika med två gifta och ogift dotter lefva efter hans död. Begrafvdes d.26 s.m. Dog af slag, sannolikast nerfslag (säger läkaren) då han erhöll genom skrämsel vid hästens skenande och åkdonet kullstjelpande.

1852-1856 Finns även krögerskan Hedvig Sofia Vilking bosatt i gästgivaregården. Hon kom närmast från Blackstad, Kuddby där hon varit piga och hon flyttar in i gästgivaregården 1852-11-17. Då hennes titel har ändrats från piga till krögerska mellan flyttarna så får man anta att hon anställdes som krögerska 1852. Hedvig Sofia Vilking föddes i Tjällmo gästgivaregård den 4 mars 1822. Fadern var gästgivaren Johan Vilking och modern Maria Charlotta Hallberg. 1856-10-25 flyttar Hedvig Sofia vidare till Hagakvarteren i Söderköping.

Efter 1861 går det inte längre att finna några nämnda Gästgivare i Tåby husförhörslängder. De boende i Gästgivaregården efter 1861 är till en början ägaren och arrendatorer sedan är det påfyllt med mest statfamiljer, drängar och pigor. På den här tiden fanns det två bostadshus och ägaren och arrendatorn redovisas på hfl. första sida som bör vara stora byggnaden (den som finns kvar idag.)

En av Gästgivaren Jon Svenssons döttrar är gift med sekreteraren Olof Vilhelm Oden och de bor i gästgivaregården 1856 till 1861. I mantalslängden är Olof Noterad som gästgivare. 1861 noteras de flyttade till Skönberga. Jon Svenssons änka finns kvar i gästgivaregården i hfl. till cirka 1861.

1861 är det noterat att ägaren av gästgivaregården heter Peter Johansson, han är för övrigt f.d. Häradsdomare. Denne Peter uppges vara född 1796 i Skänninge och bör inte ha någon närmare anknytning till gården. Däremot är hans hustru Anna Lisa Andersdotter född i Tåby 1796, men även hon tycks sakna koppling till gästgivaregården.

I 1866 hfl. brukas gästgivaregården av Carl Wilhelm Appelqvist, dock står Peter Johansson kvar som ägare. Carl Wilhelm flyttar till Fristads Västergård 1875. Samma år inflyttar sonen Insp. Ernst Appelqvist med hustru till gästgivaregården. Från 1876 står det att gården arrenderas av Carl Wilhelm Appelqvist i Västergården, dock tycks sonen Ernst Appelqvist med familj bebo gästgivaregården. Ägaren av gården är fortfarande Peter Johansson.

Från 1881 är ägaren fortfarande Peter Johansson, men nu finns han istället skriven i Frälsegården (Östergården) och han dör där 1886. Peters  frånskilda dotter Johanna Karlsson blir nu ny ägare. Denna Johanna var änka efter Karl August Karlsson som dog 1847 och dennes syster Stina Maja Karlsdotter var gift med Gästgivaren Jon Svensson.

Tidigare hade ägandet eller brukandet av gästgivaregården mest gått mellan far – son och sonsöner, men fortfarande är det inom samma släkt, men nu mer avlägset än tidigare. Från 1891 står fortfarande Fru Johanna Karlsson i frälsegården som ägare till gästgivaregården och arrendatorn är nu Filip Theodor Filipsson som inflyttade från Dagsberg 1894. Johanna Karlsson dör 1902 därefter äger och brukar svärsonen och disponenten C. L. Andersson i Norrköping gästgivaregården, enligt församlingsboken bor där rättare och statardrängar. 1912 har C. L. Andersson med barn flyttat till Tåby och bosatt sig i Fristads Östergård. Efter hans död 1916 övergick det i sterbhusets ägo.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *