Kartor

Fristad på kartorna

Det finns bevarat kartmateriel från Fristad. Den äldsta funna kartan finna på Lantmäteriets hemsida och under historiska kartor. Den är från 1650 och visar ett tätt liggandes Fristad med krokiga vägar som gick precis intill husen. Nästa karta är krigsarkivets karta över Vikbolandet upprättad 1653. På den kartan har Fristads Kroghus tillkommit. Sedan dröjer det ända till 1770 talet innan en karta över Fristads återfinns. Då gäller det laga storskifte. Sedan dröjer det till 1843 då nästa skifte sker, då får man även en bättre blick hur husen låg.

 

Fristad karta ägomätning 1650

Fristad karta anno 1650
Fristad karta ägomätning 1650

Detalj från karta ägomätning 1650

Karta 1650
Karta 1650

Enligt år 1650 års karta ritad av Johan de Rogier låg alla Fristads gårdar före 1650 på en rad och ägomätningen säger att det är 1 Krono, 2 Skatte och 1 Frälsehemman.

No. 1 är Kronogård

No. 2 är Skattegård

No. 3 är Skattegård

No. 4 är Frälsegård

På kartan ovan och 1650 kan man även se att huvudvägen gick bakom gårdarna och dagens väg till Å fanns inte i sin nuvarande sträckning.

 

Karta över Fristad och krogen 1653

Krogen 1653
Krogen 1653.

Även 1653 ritade lantmätaren Jean De Rogier en karta över Vikbolandet. Den upprättades förmodligen för att underlätta arvskiftet efter pfalzgreven Johan Kasimir på Stegeborg. Kartan förvaras i Krigsarkivet

På denna karta kan man se att Fristads krog tillkommit mellan åren 1650 och 1653. Det stämmer bra med den dom i Björkekinds härad (3) från 1650 då alla Tåby gårdar ska bistå med timmer till uppbyggandet av Fristads krog. Vägen har även den moderniserats och rätats ut och går nu i stället över Fristadsgårdarna i stället för under dom. Detta troligen tack vare krogens tillkomst.  Något som talar för detta är en notis i Björkekinds häradsrätt år 1661 (4) då det pratas om att gamla vägen mellan Stegeborg, Fristad och Norrköping läggas öde och den nya justerade vägen hållas väl med mark och jordägarna.

  

Storskiftes kartor 1771-1774

Storskifte 1771-1774
Storskifte 1771-1773

Nr. 21. Till västergården av jämgod jord, betesmark med Granskog

Nr. 22. Dito till Bredgården av lika beskaffenhet där ägaren byggt sin ladugård i södra ändan av landsvägen.

Nr. 23. Till Gästgivaregården även av lika godhet derest och Gästgivaregården är byggd.

Nr.24. En äng här till av hårdvall.

Nr.25 Åker, lerjord

Nr.27. Till Östergården lika med de förra

Byggningstomter A-D

  1. A. Västergården, 1771. 1 helt Frälse, för 1/3 del Häradshövding Walldius, för 2/3 Captain och Riddaren Fredrik Lagersvärd och bonden Johan Andersson 2/3. 1773 Skattefrälse, ägaren skräddaren Fredrik Hagelberg i Norrköping.
  2. B. Bredgården, 1771-1773. 1 helt Krono skatte och ägaren Proviantmästaren Nils Thollander
  3. C. Gästgivaregården, 1771-1773. 1 helt Krono skatte. Avlidna Gästgivaren Lars Jonsson, sönerna Jonas och Jost Larssöner med förmyndaren Nils Nilsson i Bjärby
  4. D. Östergården, 1771-1773. 1 helt Frälse under Ravnäs, ägare Greve Fredrik Påsse.

 

Laga skifte 1843. Beskrivning av kartan med nr.

Laga skifte 1843
Laga skifte 1843

259. Gästgivargårdens trädgård.

260. Gårdstomt.

261. Östergårdens potatistomt.

265. Östergårdens hus och gårdstomt.

266. Bredgårdens potatisland.

268. Bredgårdens hus och gårdstomt.

269. Bredgårdens grästomt.

270 Bredgårdens trädgård.

271. Västergårdens trädgård.

272. Västergårdens hus och gårdstomt.

273. Odling i Bredgårdens hage, sand.

311. Gästgivargårdens tomt, stenig.

313. Smed tomten.

314. Frälsegårds tomt.

340. Vägen till Östergården.

343. Bredgårdens utfartsväg.

344. Västergårdens ladugårds tomt.

379. Bredgårdens ladugårdstomt

 

 

Häradsekonomiska kartan 1868-1877

Häradsekonomisk karta 1868-1877
Häradsekonomisk karta 1868-1877

Västergården

Bredgården

Gästgivaregården

Östergården

 

Ekonomiska kartan 1947

Ekonomiska kartan 1947
Ekonomiska kartan 1947

Västergården

Bredgården

Gästgivaregården

Östergården

 

 

Flygfoto över Fristad 2000 talet

Flygfoto modern tid
Flygfoto modern tid

Sammanfattning kartor

På kartan från 1650 så ligger hela Fristads by på en ända rad och på södra sidan och i ordningen från vänster, Kronogården, Skattegård 1, Skattegård 2 och Frälsegården. Den väg som går mot Å fanns inte då i sin nuvarande sträckning.

På kartan från 1771 så finns tyvärr inga hus utsatta utan den visar bara tomterna och då i samma ordning som år 1650.  Man visar då även byggnadstomterna på norra sidan som Nr 21,22,23 och 27 och man skriver bl.a. att Bredgårdens lador och att Gästgivaregården finns där.

Enligt karta storskiftet 1771 refererar man även till kartan 1650 och får då fram följande.  1=A, 2=B, 3=C och 4=D.)

(A) Västergården) (B) Bredgården (C) Gästgivaregården) (D) Östergården

                                                                                    

 

Nedan laga skiftes karta 1843 med mina texter på

Laga skiftet 1843
Laga skiftet 1843

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *