Smedby, Tingstad

Ägomatning Hageby och Smedby 1636
Ägomatning Hageby och Smedby 1636

Gården Smedby i Tingstads sn. hade i äldre tider tre små gårdar, två skatterusthåll och en Frälsegård.

Skattegårdarna nr 67 och nr 68 satte upp Ryttare till Livkompaniet mot skattelättnader och de var oftast ½ ägda av bönderna den andra ½ ägdes av råd och handelsmän i Norrköping. För att nämna några, Rådman Hultman, Handelsman Jakob Arrhenius och handelsman Erik Stenbom och hans son bokhållaren Erik Stenbom.

Till höger en del av en karta som visar en ägomätning från 1636.

Nr 14 Västra gården (Nr 67 innan år 1692 nr 54)

Nr 15 Mellangården (Nr 68 innan år 1692 nr 53)

Nr 16 Frälsegården.

Nr 7 Hageby gård

 

 

Storskifte 1759

Bilden till vänster visar en del av en storskifteskarta från år 1759 och visar hur Smedby såg ut då.

(A) nr 67 kallat Västra gården

(B) nr 68 kallat Mellangården

(C) Frälsegård (hemman)

(Ett Frälsehemman ägdes oftast av Adeln som tillsatte egna brukare, s.k. frälsebönder)

 

 

 

 

 

Nr 67 storskifte år 1759
Nr 67 storskifte år 1759

Till höger del av text storskiftet 1759.

Lit A. Skattehemman 1 helt Rustningsstam under Lifkompaniet  n.67 Wästragården kalladt. Handelsmannen i Norrköping Högaktad Herr Eric Stenbom samt Bonden Botvid Bengtsson tillhörigt …. osv.

 

 

 

Yngre indelningsverket

Yngre indelningsverket införande i Tingstad skedde någonstans mellan 1687-1692 . Jag har ägnat min forskning åt Skatterusthåll nr 67 som innan det  yngre indelningsverkets införande hette nr 54.

 

Rusthållare och Ryttare för Smedby rusthåll nr 54 senare nr 67 (1684-1809)

1684 rusthållare för nr 54 Bönderna Per och Erik Johansson, ryttare Rafall Jonsson

1687 dito rustar för sitt eget skatte

1692 rusthållare för nr 67 Bönderna Per och Erik Johansson, ryttare Jonas Hindriksson, rustar för sitt eget skatte

1699 Bönderna Per och Erik Johansson, ryttare Johan Smedman. Per Johanssons arvingar (2 rullor)

1703-1706 Erik Johansson och Johan Smedman änka, ryttare Nils Smidt

1712 Handelsm. Jakob Arenius och Anna Johansdtr Smedman, ryttare Lars Bruse född i Norrk. stad. 27 år

1716 Jak. Arenius och Anna Johansdotter Smedman, ryttare Lars Bruse, 26 år, gift

1719 Jak. Arenius och Anna Smedman, ryttare Lars Bruse, 29 år, gift

1728  Jak. Arenius och Anna Smedman, ryttare Jonas Österbom 26 år

1733 Anna Smedman och bond. Måns Eriksson, ryttare Jonas Österbom 31

1739 ,1741, 1744 och 1753 dito

1764 Handelsman Erik Stenbom ½ Stina Månsdotter och Botvid Bengtsson ½. Ryttaren erhållit avsked 1 Febr. 1763

1770 Rusthållare dito, Reserven för denna nr är d.3 October 1765 antagen till ständig. Ryttare August Nyman 33 år, Östg.

1775 Dito

1778 Stina Månsdotter och Botvid Bengtsson ½. Efter handelsman Erik Stenbom, äger dess son Erik ½. Rytt. August Nyman 41 år

1781 Dito

1785 Handelsbokhållaren Erik Stenbom ½ Hans Botvidsson 3/8 och Maria Botvidsdotter ?/8. Ryttare August Nyman 48 år ogift

1791 Rusthållare dito, Karlen ärhållit afsked d.7 maj 1790 istället Anders Stendahl, Östg. 25 år, gift.

1793 Handelsbokhållaren Erik Stenbom ½ Hans Botvidsson ½. Rytt. Anders Stendahl 27 år

1799-1803-1806-1809 dito

 

 

 Karta 1800 tal

Härads ekonomisk karta 1868-1877
Härads ekonomisk karta 1868-1877

Ovan:Häradsekonomisk karta över Hageby och Smedby gårdarna 1868-1877

 

Här nedan kommer några livsöden på mina anfäder som bott på Rusthåll nr 67 från slutet av 1600 talet till i början av 1800 talet.

Tre generationer kvinnor och deras livsöden. Karin, Anna och Christina.

Tingstad kyrka

Krig, pest, rysshärjningar och en stark kvinna med många namn. Anna Johansdotter Smedman/ Smidt/ Schmidt.

Året är 1717 och den 31 mars står Anna Johansdotter brud med sin brudgum Olof Wastesson i Tingstad. Anna är knappt fyllda 17 år och hon är föräldralös sedan 1710, medan Olof precis hunnit bli 24 år och har båda sina föräldrar i livet. Olof Wastesson var född 1693 på gården Restad i Tingstad sn. Fadern var bonden och riksdagsmannen Waste Olofsson (1670-1737) och modern Anna Persdotter (1659-1742).

Annas bakgrund

Anna Johansdotter var född 1700 och döpt den 15/7 på gården Smedby i Tingstad socken. Föräldrarna var ryttaren för Smedby Johan Persson Smedman och hans hustru Karin Eriksdotter. Föräldrarna vigdes även de i Tingstad och nästan exakt ett år innan Anna föddes, nämligen den 16/7 -1699. Att fadern Johan var ryttare och red för gården Smedby kan man utläsa av hans soldatnamn ”Smedman” och det framgår även vid vigseln att så var fallet. Där står följande: 1699 Dom 6 p.tr…..på 16 juli cop. s. Ryttaren för Smedby Johan Persson Smedman med pigan Carin Ericsdotter som några åhr tjänt hos Hr Hultman vardt utlowad 30 lod silfver.

 

Mönsterrulla 1699. Klicka för större bild

Vem var Johan Persson Smedman?

I generalmönsterrullan för året 1699 heter rusthållaren för Smedby skattehemman nr 67 Erik Johansson och ryttaren heter Johan Smedman. För den andra Smedby skattehemmanet nr 68 står borgaren Hans Hultman som rusthållare och ryttaren heter Göran Larsson. I nästa funna mönsterrulla för åren 1703-1706 saknas Johan Smedman som ryttare. Bonden Erik Johansson och Johan Smedmans änka står nu som rusthållare och ryttaren heter numera Nils Smidt. Då får man anta att Johan Smedman dött någon gång mellan åren 1699 och 1703. Vi tittar i Tingstads dödbok för de åren, men finner ingen Johan Smedman död där. Då får man anta att han stupat i tjänst. Tittar man vidare i vigselboken för åren 1699-1704 så finner man att den 17/7 -1704 gifter Johan Smedmans hustru Karin Eriksdotter om sig med en Waste Svensson. 1704 den 17 juli wigdes Waste Svensson och hustru Karin Eriksdotter från Smedby. Morgongåfvan lofvades 20 lod silfver.

Pestens år 1710-1711

Paret Karin och Waste får 1705 sonen Johan, men han dör 1710 i pesten, sonen Sven föds 1707 och även han dör i pesten 1710 och till sist får de dottern Catharina som föds 1709. Men även det äktenskapet blev kortvarigt då det står att läsa i Tingstads dödbok 1710: D. 11 december begrovs Waste Svenssons hustru i Smedby Karin Eriksdotter som född var i Kopparbärget h.o. af ärliga föräldrar, följde sal hr Rådmans Hultmans hustru hit vader hos i tjenst 4 åhr på sitt 22 ålders åhr i ektenskap…1698 med förra man Johan Smedman Ryttare för Smedby som död blef i Fiende land  och avlade med han 1 dotter, var efter hans död enka 1 åhr, som sedan år 1704 i ektenskap med Waste Svensson med hvilken hon avlat 2 söner och 1 dotter. D.1 december blev hon sjuk av den farliga gångbara farsoten blev död d. 12 ejusdem. Strax efter hennes död kallade och gud hennes lilla son Sven (lucka) åhr gl. Modern war. ? bägge finge sin gravplats strax upför Timansbäcken?

Med båda sina föräldrar döda och tio år gammal har nu Anna bara styvfadern Waste och ev. halvsystern Catharina Wastedotter född 1709 kvar i livet. Waste Svensson gifter om sig i S:t Johannes sn. den 15/10 -1711 med Catharina Torstensdotter och de bosätter sig på Vrinnevi i samma socken. Men Waste Svensson dör där redan 1715 och han är då endast 39 år gammal. Om nu Anna bodde med styvfadern så blev hon åter igen föräldralös och nu vid 15 års ålder.

Vart tog Anna vägen ?

Mönsterrulla 1716
Mönsterrulla 1716

Vi tittar i generalmönsterrullan för 1716 för Smedby nr 67 och där står handelsmannen Jacob Arhenius och Anna Johansdotter Smedman som rusthållare för ett av Smedby gårdarnas skattehemman. Ryttaren heter nu Lars Bruse. Han är 26 år gammal och gift. Kan det vara vår Anna som är tillbaka i Smedby och nu som rusthållare och endast 16 år gammal. Ja det är ganska troligt att det är samma Anna för hur många andra har namnkombinationen Anna Johansdotter Smedman? Kan en 16 årig föräldralös flicka stå som rusthållare för en gård? Ja det verkar faktiskt så. Givetvis måste hon haft en förmyndare. Den förmyndaren var (1) styvfadern nämndemannen Waste Svensson. För den andra Smedby skattehemmanet nr 68 står hustrun Anna Hultman som rusthållare och ryttaren heter Olof Berg, 29 år gammal och gift.

 

 

Ryssen 1719

Året är 1719 och krig har pågått i 20 år. Sverige förhandlade fred med ryssen, men en galärflotta med uppskattningsvis 17.000 man hade rott in Bråviken den 29 juli. Ryssarna brände gårdar längs hela Bråvikens kust och i detta fall även Smedby gårdarnas fyra hemman, två rusthåll och två frälsehemman. Man lade även staden Norrköping i aska. Som rusthållare för Smedby gårdarna detta år så det samma som året 1716, och ryttarna är även de desamma.

 

En olycka kommer sällan ensam…

Man brukar säga att en olycka kommer sällan ensam, och i det här fallet stämmer det helt och hållet. Anna gifte sig som bekant med Olof Wastesson år 1717. Det går att utläsa i vigselboken att det är vår Anna som är född i just Smedby som han var gift med. 1717 marti d.31 Copulerades Olof Wastesson vid pigan Anna Jahansdr. född J Smedby.

Att lyckan blev kortvarig framgår av dödboken där det står att läsa: 1719 d. 23 october begrofs Olof Wastessons J. Smedby född år 1695 d. 1 Marti, död blifvit efter 26 år 7 månader och 2 dagar som har lefvat och J äcktenskap med sin hustru nu änkia , som ? 1717 31 marti.

Om Olof Wastesson dog i sviterna av ryssens härjningar eller av någon farsot vet jag inte. Men med gårdar och allt spannmål nerbränt så är det väl troligt att det var det så. Äktenskapet tycks ha varit barnlöst, det går inte att finna några barn födda i Tingstads födelsebok.

Änka vid 19 års ålder

Anna är nu 19 år gammal och hon är redan änka. Gården är nerbränd av ryssen och maken är död, förhållandena måste ha varit usla. Hur överlever man sådana tragedier?

Lyckan ler igen

Det har nu gått ett år och Anna bor trots allt kvar i Smedby. Hon har nu hunnit bli 20 år gammal, och levt som änka i över ett år. I vigselboken 1720 står att läsa: 1720 Dominica Ultima Trinitale som war d.20 copulerades enkligen ifrån Söderköping Måns Ersson med enkan i Smedby Anna Johansdotter.

Paret blir bosatt i Smedby som vid det här laget måste ha återuppbyggts igen. Anna står fortfarande som rusthållare för gården om man tittar i generalmönsterrullan för 1728. Mellan åren 1721-1731 får paret fem barn. Olof 1721, Erik 1723, Anna Maria 1726, Johannes 1728 och Christina 1731.

Styvmor vid 20

Anna är även styvmor till Måns Eriksson barn från hans förra äktenskap, Karl född 1707 och Sven född 1712. Det kan tyckas lite komiskt att Anna själv bara är sju år äldre än sin styvson Karl.

Åter igen olycka

Vi hoppar fram till år 1734, i Tingstads dödbok står att läsa: 1734 26 marti blef död och d.7 april begrofs rusthållaren Måns Erssons dotter i Smedby Anna Maja som var 8 år på 13 weckor när gammal.

Och knappt två månader senare dör även maken Måns Eriksson, i dödboken står att läsa: 1734 maji den 20 blef död och 26 begrofs rustållaren Måns Erson i Smeby sedan han här har levat i 50 år 7 månader, 2 veckor och 5 dagar.

Anna har nu knappt hunnit bli 34 år gammal och åter igen är hon änka.

 

Måns Ersson död
Måns Ersson död

 

Lyckan ler åter igen

Anna var tydligen fortfarande attraktiv för äktenskap för redan år 1735 gifter hon om sig igen. I Tingstads vigselbok står att läsa:

1735 juni d.1 sammanvigdes brudgummen och vagnsmakaren från Norrköping mäster Petter Lundgren med Sahl. Måns Ehrssons änkia hustru Anna Jahansdotter Smidt i Smedby.

Nu heter Anna Smidt, en Tyskinfluerad variant på Smedman.

 

Anna och Petter Lundgren vigda
Anna och Petter Lundgren vigda

 

Ska lyckan hålla i sig denna gång?

Anna bosätter sig nu i Nordan kvarteren, S:t Olai i Norrköping där maken var vagnsmakare. Paret får år 1735 tvillingar. I S:t Olai födelsebok står följande: 1735 30/11 Vagnsmakaren Pett. Lundgren och dess hust. Anna Johansdotters 2ne barn Carl Fridric och Christina. Wittn. Julmakaren Jonas Linbom, Hust. Christina Johansdotter, Hofslagaren Isac Österberg, Hust. Catharina Hansdotter, Trädg.mäst. Joseph Jönberg, J.fru Christina Linbom, Hanskmak. Christopher Hamisch, gesäll Joh. Isbom.

Ska Anna nu äntligen få ett långt och lyckligt liv som hustru i staden Norrköping och nu med nyfödda tvillingar och tredje gången gillt i äktenskap?

Svaret blir nej

Redan samma år dör ena tvillingsonen. I dödboken står att läsa: 1735 28/12 Hiulmakare Pett. Lundgren son Carl Fridric 1 månad gl. på kyrkogården, dödde i detta året och begrofs nyårsdagen

Året därpå dör den andra tvillingdottern: 1736 d.15/2 Hiulmak. Pett. Lundgrens dotter Christina 10 weckor gl. på kyrkogården.

Och till slut så dör även Anna Johansdotter, kanske i sviterna efter tvillingfödseln. Troligen hade hon nu även gett upp hoppet att få ett lyckligt liv?

I S:t Olai dödbok står att läsa: 1736 11/7 Hiulmakaren Petter Lundgrens Hust. Anna Joh:dott Schmidt 34 år gl. på kyrkiogården.

 

Annas dödsnotis i S:t Olai
Annas dödsnotis i S:t Olai

Hur gick det då för Annas barn och styvbarn efter 1736?

Styvsonen Carl Månsson född 1707 i Söderköping återfinns i Smedby och då i födelseboken där han får barn med Brita Persdotter mellan åren 1733-1746 så han blev kvar i Smedby. Dock oklart hur länge.

Styvsonen Sven Månsson född 1712i Söderköpingåterfinns i Smedby och har gift sig med Greta Gustavsdotter från Restad. De får barn i Smedby och Restad mellan åren 1736-1753. Sven dör som rusthållare i Restad 1778.

Anna och Måns söner, Olof, Erik och Johan födda 1721,1723 och 1728 finner man inga spår av i Smedby. Men däremot dottern Christina Månsdotter född 1731 i Smedby finns där. Men var tog hon i vägen när modern dog då? Jo det får man svar på när Christina själv dör endast 51 år gammal år 1782. Då står det följande i Tingstads dödbok: Christina Månsdotter från Smedby, född därstädes d.5 augusti 1731. fadern Rusthållare Måns Ericsson, mod. hu. Anna Johansdotter. Gift adv. sönd 1752 med då blivande dräng på Skamby, Kuddby nu Rusthållare och …Botvid Bengtsson i Smedby. Haft 5 söner, 2 döttrar. Efter föräldrarnas frånfälle från sitt 3e till sitt 13 år hos den i sin tid exemplariska hushåll och nämdemans enkan H. Ragnhild Olufsdotter i Restad hade hon lärt ganska väl levfa? samt föra  …gudfruktan….och drägligt lefverne. Woro siuklig som ofta på 2…..håll och sting…vattensot…d.16 afsomnade och d.22 begravdes d.29 december då hon levfat 51,4,6 år.

Christina växte således upp på gården Restad, Tingstads sn. hos nämndemans änkan Ragnhild Olofsdotter (Olof Tyrssons dotter) och mor till Greta Gustavsdotter som gifte sig med Annas styvson Sven Månsson. Hon var tydligen piga i Helgestad, Kuddby sn. 1752 då hon gifter sig där med Botvid Bengtsson från Skamby, Kuddby och han tar nu över och äger ½ rusthåll Smedby nr:67, den västra gården i Smedby, den andra halvan äger handelsmannen Erik Stenbom i Norrköping.

 

Smedby gård, familjen Botvid Bengtsson
Smedby gård, familjen Botvid Bengtsson

 

Botvid Bengtsson var rusthållare och sexman i Smedby och han dog där 1806, han var då 79 år gammal.

Christina och Botvid får sju barn i Smedby, varav tre stycken nådde vuxen ålder. Dessa var:

Hans född 1756

Ingrid Christina född 1760

Maria Elisabet född 1769

 

 

 

 

Sonen Hans Botvidsson (1756-1831) bonde och nämndeman

Hans Botvidsson tar över gårdenoch gifter sig med Margareta Nilsdotter född 1769 i Börrum och de får fyra barn i Smedby mellan åren 1787-1807.

Botvid (1787-1811)

Christina född 1792 och död 1866 på Hageby gård i S:t Johannes sn.

Anna Margareta född 1795 och död 1857 i Lunda (D) gift med Borås handlaren Johan Segerholm. Anna Margareta (Greta) bor ensam kvar i Smedby med sonen Johan August Segerholm till 1840. Hon flyttar sedan till Hageby i S:t Johannes sn. och för att år 1849 flytta med sin son Johan August till Lunda sn. Där har sonen Johan August fått en lärartjänst. Detta kombinerade han även med klockare och organist.

Magdalena (1807-1812)

Paret Hans Botvidsson och Margareta Nilsdotter dör själva i Smedby 1831 och ingen av barnen verkar ta över gården. Sonen Botvid dog ju redan 1811 och 24 år gammal och de två efterlevande döttrarna flyttade och giftes bort.

Ingrid Christina (1760-1829) gifter sig 1781 med bonden Erland Jonsson (1753-1830) i Alm, Tingstad sn. och hon flyttar dit. De blir stamfäder till min gren Tingvall som hamnade i Norrköping 1819.

­ Maria Elisabet (1769-1845) gifter sig med hemmansbrukaren och drängen Waste Olofsson från Hageby (granngård) han var son till bonden och Riksdagsmannen Olof Jonsson i Hageby. Paret flyttar till Kummelby gård och de får där sonen Hans Olof Wastesson född 1793. Waste Olofsson dör redan 1798 och Maria Elisabet gifter om sig 1801 med änklingen, bonden och nämndemannen Niklas Nilsson i Ljunga, Tåby sn. och får med honom dottern Magdalena Nilsdotter född 1804 i Ljunga, Tåby. Maria Elisabet dör i Ljunga, Tåby 1845.

Vem var då Måns Eriksson, änklingen som kom från Söderköping och gifte sig med Anna Johansdotter? Hans första hustru hette Maria Fredriksdotter och hon dog i Ängstugan, S:t Laurenti, Söderköping 1719, även notis i Skönberga. Paret hade tre barn, Carl Månsson född 1707, Sven 1712 och Anna född och död 1715. Ängstugan finns även under Viggeby gård i Skönberga sn. Det verkar som Ängstugan en tid har dubbelbokförts i båda församlingarnas böcker och mantalslängder. Enligt Måns Erikssons begravningsnotis i Tingstad den 20/5 1734 så var han här levat i 50 år, 7 månader, två veckor och 5 dagar gammal.

Då bör han vara född runt september/oktober 1683 och bör vara ganska väl känd. Sett till hans barns dopvittnen och Anna Johansdotters bouppteckning så har han många syskon, varav en säker är brodern Sven Eriksson (169(8)-1750) i Brunneby, Tåby sn. Sven Eriksson var gift med Christina Olofsdotter (1700-1764) som kommer från prästsläkten Orelius på moderns sida och dotter till Olof Svensson som möjligen var sonson till nämndeman och riksdagsmannen Olof Mickelsson i Brunneby, Tåby sn.

Den andra brodern till Måns heter Erik Eriksson Grönstrand, han bor i Söderköping och är nämnd där från 1719 som borgare, sedan besökare, tullskrivare och även Adelsryttare. Denne Erik är borttappad efter 1737 då en bouppteckning görs över hans döda hustru Rebecka Henriksdotter Qvist som dog 1737 i Söderköping. Erik gifter om sig i Söderköping 1737 och med Maria Nilsdotter, sedan finner jag inga mer spår av honom och hans tre barn, Henrik född 1719, Erik född 1722 och Magnus 1725 alla födda i Söderköping.

Sett till dopvittnen så kan den övriga syskonskaran vara Olof Eriksson död i Ängstugan 1751, Ingeborg Eriksdotter gift med Per Larsson bonde i Sätra, Tåby sn. De får barn där 1711-1729. Christina (Kerstin) Eriksdotter död 1768 i Husby, Skönberga. Brita Eriksdotter i Husby, Skönberga och Ingrid Eriksdotter död 1759 Nedre Narebro, Skönberga sn.

Troligen så är syskonskaran födda på Viggeby gård i Skönberga sn. eller på torp under dess ägor. Men tyvärr saknas det födelseböcker i Skönberga och då ända fram till 1722. Men med mantalslängder och många faddrar/dopvittnen just från Viggeby så tyder det på att de är från Viggeby trakten. Vidare forskning eller tips kanske kan lösa det.

Vem var då Botvid Bengtsson (1727-1806) som kom från Kuddby och gifte sig 1752 i Kuddby med Måns Erikssons dotter Christina Månsdotter. Botvid var född 1727 på Gnestad, Kuddby sn. och han var son till Bengt Botvidsson, bonde i Gnedby och Skamby Kuddby sn. och hans hustru Ingrid Hansdotter (1699-1779) vars far var bonden och nämndemannen Hans Nilsson (1666-1737). Hans Nilsson fick fängelse på vatten och bröd i 14 dgr för sin medverkan i bondeupproret när Ryssen härjade i Norrköpings trakten 1719. Hans Nilssons far var bonden, nämndemannen och riksdagsmannen Nils Jönsson i Kuddby sn. (1632-1729) Även Botvids Bengtssons bror Bengt Bengtsson (1747-1788) var nämndeman och riksdagsman.

Riksdagsmän och kopplingar

Har lagt märke till att Karin Eriksdotter, Anna Johansdotter, Christina Maria Botvidsdotter och Sven Månsson är ingifta i den stora nämndemanna och riksdagsmäns släkten med anfadern Tyres Olofsson i Hageby, Tingstad sn. Anna Johansdotter gift med en sonson son till Tyres Olofsson i Hageby. Karin Eriksdotter gift med Waste Svensson (16(76)-1715), misstänker att även han tillhör samma riksdagsmäns släkt. Maria Elisabet Botvidsdotter gift med Waste Olofsson, sonson sonson till Olof Tyrsson och sedan gift med nämndemannen Niklas Nilsson i Ljunga, Tåby sn. vars far var nämndemannen och riksdagsmannen (2) Nils Larsson i Ljunga, Tåby sn. (17(00)-1776) och Niklas son Nils Gustav Nilsson (1795-1863) som var nämndeman och riksdagsman.

Sven Månsson gift med en son dotter dotter till Tyres Olofsson.

Under forskningen fann jag således den tredje dottern till Olof Tyrsson (1620-1700) (Tyres Olofssons son) som inte är nämnd i Riksdagsmanna boken, nämligen Ragnil Olofsdotter född omkring 1675 och död 1744 i Restad, Tingstad sn. Hon gifte sig i Tingstad 1695 med Gustav Persson från Blankkärr i Skönberga sn. och de bor troligen i Blankkärr i Skönberga till omkring 1701, sedan i Restad, Tingstad sn. Deras dotter Margareta (Greta) Gustavsdotter gifter sig 1735 med Måns Erikssons son, Sven Månsson (1712-1778).

Eftertanke

Är det möjligen felforskat någonstans då Anna hade två döttrar Christina? Namnet Christina kanske var viktigt inom släkten på Petter Lundgrens sida? I bouppteckningen, Norrköpings rådhusrätt visar trots allt att det är rätt Anna hela vägen. Där står det bl.a. att hennes förra man var Måns Eriksson i Smedby och att hon ärvt gården efter sina föräldrar som inköpt den 1705 och vidare så har maken Måns Eriksson år 1727 inlöst gården. Å barnens sida faderbröderna Sven Eriksson i Brunneby, Tåby sn. och Adelsryttaren Erik Eriksson Grönstrand.

Att ålderuppgiften 34 år på Anna Johansdotter inte stämmer i dödboken är observerat, men förr var det tydligen inte så noga på några år hit eller dit. Hon var vid dödsfallet knappt fyllda 36 år. För övrigt gifte Petter Lundgren om sig 1737 med Anna Matsdotter Dahlberg. Vi får hoppas att detta par fick många lyckliga år tillsammans!

Anna Johansdotter Smedman/Smidt är författarens morfars farfars farfars mormors mor.

Fotnoter:

(1)   Tittar man på lantmäteriets historiska kartor för Smedby 1-3 och då en geometrisk avmätning för år 1716 så finner man att nämndemannen Waste Svensson står för gården å sin puppils vägnar. Hur är då detta möjligt? Waste dog i december 1715. Troligen började den geometriska avmätningen redan under 1715 då Waste levde och blev färdigställd 1716.

(2)   Häradsdomaren, nämndemannen, Riksdagsmannen Nils Larsson uppges i Tåby dödbok vara född den 1/11-1700 men var? Hans moder tycks vara Kerstin Nilsotter död den 21/10 -1740 i Ljunga, Tåby. CI:2 sid.275 d.21 kl. 7 om morgonen dödde nämndemannen Nils Larssons moder i Liunga, Hu. Kierstin Nilsdotter ibid. och begrofs d.2 november i testamente till kyrkan är givet för ringnig och bårklädsel. Vidare i inflyttningslängd i Tåby 25/7 -1730. JI:2 sid.367 infl.l. i Tåby. änkan hu Kierstin Nilsdotter, Nilses moder i Ljunga som lämnat sin fädernes ort Flisby sn. Pastor Johan Styrenu sitt wackra wittnesbörd…dat Flisby  d. 18 juni 1730. Nils Larsson har troligen även en bror Sven Larsson död 1741 i Bosgård, Drothems sn. (dopvittnen till varandras barn och han är även in och utflyttad i Tåby, Ljunga 1723-1730). Möjligen kan han ge tips om Nils Larssons födelseort. Vidare finns det en Lars Månsson död i Ljunga 1712 och 58 ½ år gl. Han finns i Ljunga mantal 1700-1712. Kan han vara fadern till Nils Larsson? Många frågetecken runt Nils Larsson, men det vore kul att lösa hans ursprung.

Källor:

  • Tingstad, Drothem, Tåby, S:t Olai och Skönberga kyrkböcker och mantalslängder
  • Generalmönsterrullor för Andra Livgrenadjär regementet 1684-1809
  • Ryssens framfart på Vikbolandet, Stig Turevik
  • Historiska kartor över Smedby och Viggeby från lantmäteriet
  • Östgötska bondesriksdagsmän av Bo Lindvall och Henrik Mosén
  • Bouppteckningar i Lösings härad, Söderköping och Norrköpings rådhusrätt och magistrat