Å

 

 

 

 

Å enligt Wikipedia

Å socken har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Å församling och för de borgerliga frågorna till Å landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Västra Vikbolandets landskommun som uppgick 1967 i Vikbolandets landskommun och ingår sedan 1974 i Norrköpings kommun.[2] Församlingen uppgick 2008 i Västra Vikbolandets församling.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Björkekinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Andra livgrenadjärregementet, Liv-kompaniet. De indelta båtsmännen tillhörde Östergötlands båtsmanskompani.

Å socken ligger på södra Vikbolandet invid Slätbaken. Socknen är slättbygd och i söder bergshöjder med branta stränder mot Slätbaken

Fornlämningar: Kända från socknen är boplatser från stenåldern, omkring 40 gravrösen från bronsåldern samt sju gravfält, och fyra fornborgar från järnåldern. Fyra runristningar är kända, varav tre vid kyrkan

Namnet Å: Namnet Aa kommer från den medeltida kyrkan som låg vid Gisselöån. Under medeltiden kallades socknen även Abo socken, 'Åbornas socken.

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist