Å kyrka

 

 

 

Å kyrka är belägen på en kulle i ett öppet åkerlandskap. Det är en nyklassicistisk kyrka med lanterninförsett torn och halvrund sakristia bakom koret. Ovanför altaret hänger ett medeltida krucifix. Vid norra väggen står en raritet från 1450-talet: en träskulptur föreställande Madonnan med Jesusbarnet. Dopfunten på korets södra sida är daterad till 1200-talet. Dopfatet av mässing är rikt ornerat och bär inskriptionen: Denna funt och skål är kiöpt till Å kiörka Ano 1721 D. 22. Nov. AF Karl Öve. Israel.

Historik

Vid Slätbakens strand, ett par kilometer söder om dagens kyrka, står socknens medeltida stenkyrka, delvis härstammande från 1200-talet. Den brandhärjades 1878 och är sedan dess en ruin, som fortfarande finns kvar.

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1844-46. Arkitekt var J. W. Gerss och byggmästare J. Jonsson. En del inventarier från den gamla kyrkan överfördes till den nya, bland annat dopfunten från 1200-talet och krucifixet från 1400-talet. Ett altarskåp från 1400-talet finns numera i Statens historiska museum.

Vid en restaurering 1939 ersattes altartavlan, Golgata med Jerusalem, med det medeltida krucifixet. Vart altarmålningen tog vägen är okänt.

På kyrkogården står tre runstenar som hittades i den gamla kyrkan efter branden: Ög 31, Ög 32

Bland inventarierna märks:

Dopfunt av kalksten, ciborietyp, från mitten av 1200-talet.
Krucifix av trä från verkstad i Östergötland under 1400-talets andra hälft
Madonnabild av ek från verkstad i Östergötland under 1400-talets andra hälft.

Orgel

1649 byggde Göran Orgelbyggare - Mäster Greger, Norrköping, (d. 1652) en fyrstämmig piporgel i kyrkan.
1750: Orgeln reparerades.
1846 byggde Sven Nordström, Norra Solberga, ett nytt mekaniskt verk, som fick en manual med elva stämmor och bihangspedal. Vita undertangenter i manualen (ursprunglig). Ljudande fasadpipor i sidoturellerna.
1893 byggde orgelreparatör A. P. Molin, Norrköping, till ett orgelharmonium som andra manual.
1971 borttog Firma A. Magnusson harmoniet och restaurerade orgeln.

 

Källa wikipedia 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist