Å ödekyrka

 

 

 

Klicka på bilderna för större bilder

Foto © Copyright © Robert Kronqvist

Foto © Copyright © Robert Kronqvist

 

Foto © Copyright © Robert KronqvistFoto © Copyright © Robert Kronqvist

Foto © Copyright © Robert Kronqvist

 

Ödekyrkan  

Å gamla kyrka byggdes under andra hälften av 1200-talet med långhus och kor i gråsten och med gavlar och fönsteromfattningar av tegel. I gavlarna finns slätmurade försänkta partier. s.k. blinderingar, med olika korsformer. kyrkans utformning anknyter till många kyrkor från 1200-1300 talen i Mellansverige.

Under 1400-talet har stjärnvalv slagits i långhus och kor och sannolikt har även vapenhuset i väster tillbyggts. Samtidigt tillkom strävpelarna, vilka idag till största delen är rekonstruktioner. På 1700-talet renoverades kyrkan och nya större fönster togs upp.

1845-1846 byggdes Å nya kyrka och 1878 förvandlades den gamla kyrkan genom en brand till en ruin. Den gamla kyrkans inventarier förvaras idag i nya kyrkan, bl.a en dopfunt av den anonyme stenmästaren Calcarius från 1200-talets senare del. Det stora altarskåpet från 1400-talet med sina märkliga bildframställningar finns idag deponerat på Östergötlands länsmuseum i Linköping.

 

© Copyright © Robert Kronqvist