Å runstenar

 

 

 

 

ÖG 32                                            ÖG 33

ÖG 31

Stenarnas textöversättning är lånad ifrån webbsidan kulturbilder

Foto © Copyright © Robert Kronqvist

Ög 32, Å kyrkogård, Å socken, Björkekinds härad, Norrköping, Östergötland

sin * uk (:) þurburn : uk : satar : þR : ritu : stin : þina iftR * þurkl * brþr * sin * su(n) (*) s(i)–m

(Sven (?) och Torbjörn och Sandar, de reste denna sten efter Torkel, sin broder, son till systern)

Vikingatida runsten i granit.

Sten 2

Ög 33, Å kyrkogård, Å socken, Björkekinds härad, Norrköping, Östergötland

… … …-a : iftiR : saibiurn ÷ faþur ÷ sin

…efter Säbjörn, sin fader.

Vikingatida runsten i granit.

 

Sten 3

Ög 31, Å kyrka, Å socken, Björkekinds härad, Norrköping

frustin : riti : stin : þina : iftR : sikmut : uk : ukitRi : an ua : burþ

Frösten reste denna sten efter Sigmund och mindre glad dit förde han bördan

Stenen utgör endast överdelen av en runsten.

Vikingatida runsten i granit. I närheten finns även Ög 32 och Ög 33

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist