Almstad

 

 

 

Almstad och Alm nämns först i skrift i början av 1300 talet, då delar av dess gårdar skänkts till Alvastra och Varnhems kloster. Almstad och Alm har troligen i forntiden utgjort en större gemensam byenhet och med sin belägenhet vid Vadsbäckens inre del säkert utgjort en av de första bosättningarna i trakten. De stora gravfälten söder om dessa hemman bär ett tydligt bevis på detta antagande.

I en jordebok från 1543 återfinnes Almstad endast som en Torpestad under Alm, så från början var nog Alm huvudgården.

1631 var Almstad kronohemman och benämndes ryttaregård, det borde inneburit att hemmanet satte upp en ryttare till hären mot skattefrihet. Ägaren var Bengt Johansson och hustrun hette Karin.

1660 var troligen förut nämnda Bengt bonderiksdagsman för Björkekinds härad, denne Bengt dör i Almstad 1684.

Almstad köptes i slutet av 1600 talet av bokhållaren och sedermera bergmästaren Gustav Danckwardt med sin hustru Maria Papke. Dessa bodde inte på Almstad utan i Norrköping. När Gustav Danckwardt dör 1721 fortsätter änkan att förvalta Almstad fram till 1744. Flera olika brukare med namnen Mattias, Pehr och Rahl Håkansson förekommer under den Danckwardtska tiden.

Från 1820 blir Alm sammanslaget med Almstad under en gemensam brukare. Almstad blev successivt huvudhemmanet och ägdes från 1744 av rådmannen Olof Simonsson Löfgren och hustrun Lena Catharina. De hade bl.a. dottern Beata Margareta, som gifte sig med baronen och bergsrådet Alexander Funck.

Efter Olof Löfgrens död övertog bergsrådet Alexander Funck Almstad tillsammans med svärmodern och bosatte sig där 1757, när Alexander dör 1797 tar sonen Fredric Jacob Funck över och brukade egendomen, först tillsammans med modern och från 1804 ensam. Under Fredric Jacob Funcks tid sammanslogs ett flertal hemman till en brukningsenhet. Almstadsgodset kom att på 1840 talet omfatta, förutom Almstad två hemman Alm, tre hemman Brunneby, samt två hemman Skjorstad samt hemmanen Nybble, Ragntorp och Hemmingsbo.

När Fredric Jacob Funck dör 1864 tar sonen Alexander Fredrik August Funck över som ägare och brukare över Almstadsgodset. När han dör 1905 övertog hans son Karl Fredrik Gustav August Funck Almstad.

1922 köptes Almstad av Karl Emil Wilhelm Skiöld.

1945 tillträdde ryttmästare Harald Tersmeden som ägare och Almstad godset finns kvar inom familjen idag.

Almstad hemman med Brunneby hemman som augument ansvarade för Rusthåll Nr 19 som låg på Almstads utjord och kallades Aspetorpet.

Se även kartor

 

 

Minnesbilden

© Copyright © Robert Kronqvist