Ängstorpet

 

 

 

Ligger cirka 900 meter nordnordost om Mems slott och på f.d. Mems säteris ägor. Ängtorpet återfinns namngivet i husförhörslängderna från 1779 och i födelseboken från 1782 då torparen Johan Andersson med hustrun Annika Svensdotter bor och får barn där.  

Därefter fortsätter Ängstorpet att vara dagsverkstorp under Mems säteri med 11 stycken olika torpare boendes där fram till 1907, då den sista torparen Johan Melker Svensson med hustrun Augusta Charlotta Nilsdotter flyttar därifrån. Ungefär samtidigt ändras namnet till Ängsbacken i församlingsböckerna. Därefter är arbetare bosatta på torpet och när arbetaren Gustav Sandell med hustrun Anna Olivia flyttar därifrån 1945 blir de sista fast boende i Ängsbacken/torpet.

Modernt foto och status på torpet saknas!

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist