Fynd i Arkiven

 

 

Nedan har jag samlat diverse fynd från andra församlingars kyrkböcker som rör forna tiders Tåby bor.

 

Rapportera gärna anmärkningsvärda fynd till mig om du sprungit på någon gammal Tåby bo (1600-1700 tal) i någon annan församling.

 

S:t Olai dödbok 1646 CI:1 sid.637

12 februari En fattig man ifrå Tåby Sokn som gik här og tigde i brandstod blef dödh hos Knut Erihzon i Nye staden.

 

Tingstads vigselbok 1673, C:1 sid.117

d.28 decembris Påhl Månsson från Blinnsta och Tåby sn. och Cherstin Pehrsdotter från Möckleby.

 

Kuddby vigselbok 1679, CI:1 sid.17

d.1 januari Håkan Pärson i Wittinge och H. Ingeborg Hansdotter, hvilken tilförne ägde krogaren i Fryesta, (Fristad) Johan Olofsson, som för 11 åhr sedan rymde bort för begångit mord.

 

S:t Johannes dödbok 1691, C:2 sid.294
Dom.1 P. Tr. D. 14 juni begrofs Ingwaste Mårtensson som bodde wid Siötulsgrin, född 1613 i Tåby sn. I Blinstad, haft 4 Barn, 1 son, 3 dtr. första hustrun, H. Kierstin Jacobsdotter, 2a hustrun Sara Ericsdr. 7 ½ år. Blef död D.9 juni 78 åhr gammal.

 

Tingstads dödbok 1695, C:2 sid.261

Skärtorsdagen begrofs Sven Olofsson ifrån Möckleby, en gammal man som var född i Tåby sn, i Skårby 1600, Gifte sig 1630 levfat med sin hustru Maria Persdotter i 65 år tilhopa avflat 11 barn, 3 söner och 8 dtr. Bodt i Tåby sn. all sin tid, vistades i Möckleby hos sin dotterdotter och hennes man ½ år, Anders Matsson vid namn, blef död d. 16 marty. Hans ålder förmanas varit 95 åhr.

 

Kuddby födelsebok 1695, CI:2 sid.263

11  juny Ett oäckta barn, modren Karin Bengtsdotter, Brita. fadren en Ryttare i Tåby socken, dödde 3 dagar efter födseln, och begrofs d.14 juny. ....Karin beckick sedan barnamord i Styrestads sochen, och wart bränd på Sylten.

 

Furingstad dödbok 1708, CI:1 s.95

d.3 maj Olof Persson son i Lilla Grönhög Håka Olofsson. War född i Tåby socken 16 ½ år gamal.

 

S:t Johannes dödbok 1729, C4 sid 143

d. 12 octob Botwid Jonsson i ...torp född i Tåby sochn och Rangtorp gård 1642. afsomnade d. 6 hujus på sitt 88 ålders åhr begrofs på de fattiges lägerplats.

 

Tingstads dödbok 1731, C:2 s. 299

februari d.11 blef död och d.21 begrofs Algot Nilssons hustru i fattigstufwa, hustru Ingeborg Pehrsdotter, som war född i Frysta och Tåby sochen, war på sitt 73 åhrs ålder. (Algot Nilsson död 1732)

 

Rönö vigselbok 1738, CI:1 s.517

d.23 november vigdes gästgivaren ifrån Fristad Jonas Fristedt vid pigan Lena Catharina Sandberg ifrån ....torp, morgongåfva 18 lod silfver.

 

Sankt Olai dödbok CI:4 sid.373

Bond. O. Claes enkia Kirstin Olsdott. 94 år gl. begrofs i Tåby

 

Vårdsbergs vigselbok 1748, C:3 s.31 

october 16 vigdes organisten vid Tåby församling Benjamin Wåhlander med pigan Catharina Samuelsdotter i Wårdsberg.

© Copyright © Robert Kronqvist