Brandförsäkring för Fristads Gästgivaregård

 

 

 

Avskrift av brandförsäkring från 1838. Jag har inte lagt kraft på de förkortningar som förekommer vid de olika summorna, dessa är utelämnade. Där det har varit svårläst har jag ersatt med ? eller # eller med punkter ….
 

Brandförsäkring Fristad Gästgivaregård 1838 av Robert Kronqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandsyn 1895+1911 framtagen av Karin Lagander och Gunnar Peterson PDF

 

Laga skifteskarta 1843

För stor bild klicka på kartan

 

Häradsekonomisk karta 1870 talet

 

Aln = 0,593784 meter

Fot = 2 kvarter = 0,296892 meter

Tum = 1/10 fot = 2,9669 cm, 10 tum = 0,26969

 

© Copyright © Robert Kronqvist