Tåby broar

 

 

 

Tåby socken har inga större och vackra broar att skryta med, då inga större vattendrag finns här. Vadsbäcken som slingrar sig genom Tåby har ändå gett upphov till att det har funnits behov av broar och det finns idag åtminstone en bro delvis bevarad. Med stor sannolikhet har det tidigare funnits enklare träbroar över Vadsbäcken på flera ställen i socknen.

I Almstads gårdsarkiv finns ett dokument som beskriver hur en ny bro blivit uppförd 1826. Den måste då ersatt en tidigare bro på samma ställe och kanske det då rörde sig om en enklare träbro som behövde rustas upp.

 

Den fina bron från 1826 innan reparationerna

Almstad Bro, nybyggd 1826 av sten, hela socknen deltog i halva kostnaden 84 Riksdaler Banco och den andra halvan bekostades av Alm, Almstad, Brunneby, Skjorstad och Bjärka.

Under hösten 2006 körde en bilist sönder vägräcket på bron och skadorna blev förödande. Brons ena körfält var avstängt ända till i maj 2007 då broreparationen började. Hela överdelen på bron var tydligen i så dåligt skick att ett nytt ytskikt måste göras. Själva fundamenten verkar ändå vara bevarade.

 

Broreparation 2007

 

Ett gammalt brofäste? på vägen mellan Blinnestad och Nybble

 

© Copyright © Robert Kronqvist