Ektorpet

 

 

 

Ektorpet  kallades troligen även Eka, Ekan eller Eken. Det ligger cirka 700 meter ostsydost om Beatelunds gård och cirka 100 meter norr om Göta kanal. Redan 1733 återfinnes ett Ekentorp under Mems säteri i församlingsböckerna och där bor då torparen Pehr Eriksson och hustrun Kerstin Svensdotter.

Tveksamt är dock om detta torp som också kallades Eken och var även bostad för smeder under Mems säteri låg på denna plats eller ungefär 1 kilometer längre österut. På ägodelningskartan över Mems säteri 1893 återfinnes inget torp på nuvarande plats.

I detta torp fanns fortlöpande under hela 1800 talet torpare bosatta och fram till 1904. Det nuvarande bostadshuset är uppfört i början av 1900 talet och restaurerades 1944.

År 1909 är arrendatorn Karl Wilhelm Andersson med familj mantalsskriven där och borde vara de första som är bosatta i nuvarande byggnad. Därefter förekommer flera arrendatorer till fastigheten som omfattar 12 hektar och äges av Beatelund

Modernt foto och dagens status på torpet saknas!

© Copyright © Robert Kronqvist