Finnstad

 

 

 

Finnstad och Blinnestad

Dessa hemman har i forna tider bildat en gemensam by på ungefär samma plats där nuvarande Blinnestad ligger. Därifrån utflyttades 1832 det hemman som senare kallades Finnstad.

Där Finnstad nu ligger har det varit en mycket gammal bosättning och på bergshöjden har det funnits en befästningsanläggning eller försvarsborg. Namnet "Rödstenshagen" vid bergshöjdens västra del, är ett bevis på att här har funnits en gammal kultplats, där det säkert funnits en fruktbarhetssymbol, som målats röd varje vår.

Finnstads gamla mangårdsbyggnad revs 1965 och ersattes av en modernare. Idag kallas gården felaktigt Finstad!

 

Finnstads gamla mangårdsbyggnad

 

Se vidare under Blinnestad!

© Copyright © Robert Kronqvist