Fiskarstugan/torpet

 

 

 

Redovisas i husförhörslängderna åren 1786-1799 under Mems säteri och låg troligen i anslutning till Slätbaken. Då bor där fiskaren Jöns Blomqvist och hustrun Maja Jonsdotter med familj.

Om torpet sedan bytte namn framgår inte av husförhörslängderna, men den försvinner som fiskarstugan efter 1799. Oklart om den stuga som idag kallas fiskarstugan/bostaden idag är densamma.

 

 

Modernt foto och dagens status på torpet saknas!

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist