Frulöt

 

 

 

Stugan redovisas under Mems säteri och som dagsverkstorp. 1816 är det bostad för torparen Jonas Johansson och hustrun Inga Nilsdotter. De kom från Gränna 1797 och utgjorde den del av den arbetsstam som kom från Gränna trakten till Mems säteri denna tid.

1829 kommer torparen Ostanius Andersson med hustrun Stina Gunnarsdotter till Frulöth. Efter Ostanius död 1831 bor änkan och barnen Maja Stina och Margareta kvar till 1844 då de noteras flyttade. De blir de sista funna boende där och efter det försvann Frulöth ur husförhörslängderna.

2012-03-05

Torpets läge har till dags datum varit okänt, det var genom studier av kartor över Viggeby gårds ägor och Ängstugan i Skönberga socken som torpet dök upp på kartan. Det var i samband med planeringen av Göta kanal som torpet är utsatt på en karta från 1812. Det låg nära gränsen till Söderköpings stads ägor och nedanför Sätra/Beatelund. se bildena nedan

Klicka för större bilder

© Copyright © Robert Kronqvist