Furingstad

 

 

 

Furingstad enligt Wikipedia

Furingstads socken i Östergötland ingick i Lösings härad och är sedan 1974 en del av Norrköpings kommun i Östergötlands län.

Socknens areal är 18,90 kvadratkilometer allt land.[1] År 2000 fanns här 285 invånare[2]. Kyrkbyn Furingstad med sockenkyrkan Furingstads kyrka ligger i denna socken.

Furingstads socken har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Furingstads församling och för de borgerliga frågorna till Furingstads landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Västra Vikbolandets landskommun som 1967 uppgick i Vikbolandets landskommun och sedan 1974 ingår i Norrköpings kommun.Församlingen uppgick 2008 i Västra Vikbolandets församling.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Lösings härad. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Östanstångs kompani och Andra livgrenadjärregementet, Liv-kompaniet. De indelta båtsmännen tillhörde Östergötlands båtsmanskompani

Geografi:

Furingstads socken ligger öster om Norrköping på Vikbolandet. Socknen är en slättbygd med några smärre kullar.

Fornlämningar:

Kända från socknen är två större gravrösen, skärvstenshögar och stensättningar från bronsåldern samt 18 gravfält, stensträngar och två fornborgar från järnåldern. Sex runristningar är kända, varav fyra vid kyrkan?

Namnet:

Namnet (1352 Furungxstatha) kommer från kyrkbyn. Förleden anses vara ett mansnamn Furunga, i sig baserat på fur(a). Efterleden är sta(d), 'ställe'.

 

Källa wikipedia

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist