Furingstad Gravstenar

 

 

 

 

Gamla gravstenar

En av stenarna bör vara

Bononius Halstani

 

Kyrkoherde. (Bonde Halstensson). Student i Uppsala 1573, kyrkoherde i Furingstad pastorat, Linköpings stift 1581. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Begraven på Furingstad kyrkogård, hans gravsten fanns på kyrkogården där den förra klockstapeln skall ha stått. Nu troligtvis placerad i kyrkan. På gravstenen står (översatt från latin), Jag, som undervisat om Kristus i 24 år Överlämnar jag väktaren för hjorden, jag skall vara trogen, Men inte som död, vilar jag Bononius i denna grav, Ty jag skall vinna min del av himlen, jag vördar.

 

Läs mer om Bononius

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist