Soldattorp Nr:94 Fyrbergstorpet

 

 

 

Torpet ligger cirka 400 meter östnordost om Tåby vägkors och på Brunneby ägor. De ordinarie båtsmännen bodde under 1800 talet på Brunneby ägor medan fördubblings båtsmännen bodde på Fyrby ägor.

 

 

Under 1600 talets mitt fanns ett båtsmanstorp på Fyrby ägor men vid indelningsverkets början så flyttades eller nybyggdes troligen torpet till Brunneby ägor. För på en karta från 1691 till vänster i bild finner man ett båtmanstorp utsatt på Brunneby ägor.

 

 

 

 

 

På kartan till höger från 1847 så ser man Fyrbergstorpet i mitten på bilden, husen till höger tillhör Ljunga boställe.

 

Nästan alla ordinarie båtsmän som bodde i Fyrbergstorpet fick soldatnamnet Fyrberg. Namnet Fyrberg började redan användas på 1700 talet och namnformen kommer säkert från gården Fyrby som ligger några hundra meter bort.

 

När den sista indelta soldaten, Axel Wilhelm Lundgren, Fyrberg fick avsked framgår inte, men antagligen år 1904. Han bevistade den sista generalmönstringen med Östergötlands roterings båtsmanskompani i Karlskrona den 5 Maj 1902. Han hade då 32 tjänsteår och var berättigad till båtsmanspension.

Axel Fyrberg och hustrun Hedvig Kristina Månsdotter bodde kvar i båtsmanstorpet och Fyrberg blev bl.a. Kyrkvaktare. Hustrun dör 1910 och Fyrberg själv lever till 1920. Efter hans död blir Fyrbergstorpet bostad för statdrängar och senare jordbruksarbetare.

Den sista fast boende i torpet var en farbror som odlade och sålde Jordgubbar, han flyttade från torpet till pensionärshemmet i början av 1980 talet.

Torpet och Axel Fyrberg

 

Ett stort tack till Jan-Inge Nilsson, Rolf Klinghed och Börje Hjorth för bilder och dokument på torpet och Axel Fyrberg.

 

Båtsmän som funnits på Brunneby rote nr 94

År ca

Namn

Anm.

Född ca

1720-1738

Anders Håkansson Fyrberg

Avskrevs 1738, rymt

1701

1738-1740

Nils Olofsson Torpström Fyrberg

   

1740-1770

Nils Fyrberg

   

1771-1774

Pehr Fyrberg Stafstedt

 

1722

1774-1795

Jon Olsson Fyrberg

 

1749

1795-1804

Fredrik Jonsson Fyrberg

 

1767-1804

1805-1835

Anders Ericsson Fyrberg

 

1785-1838

1835-1857

Anders Andersson Almgren Fyrberg

 

1811-1885

1857-1860

Bengt Johan Albert Björkman

 

1836

1861-1865

Carl Johan Roth Fyrberg

 

1836-

1866-1870

Johan Oskar Hagstedt Fyrberg

 

1849-

1870-1902

Axel Wilhelm Lundgren Fyrberg

Mönsterulla Axel Fyrberg

1853-1920

 

Troligtvis bodde fördubblingsbåtsmännen på Fyrbys ägor

År ca

Namn

Anm.

Född ca

1721-1725

Oluf Nilsson Gran

 

1703

1728-1738

Nils Olofsson Torpström Fyrberg

   

1755-1756

Per Torpström

   

1759-1766

Per Torpström

   

1782-

Nils Torpström

   

1805-

Anders Persson

 

1789

 

© Copyright © Robert Kronqvist