Gästgivare och Krögare

 

 

 

Försök till att sammanställa krögare och gästgivare!

Oklart är om alla drivit gästgiveriet själva eller om de utarrenderat det. Det återstår en del arbete att reda ut förhållandena och tidsperioderna. Släktskapet mellan de flesta gästgivarna 1600 tal till 1856 tycks på ett eller annat sätt hänga samman. Förutom åren 1760-1770 då två utomstående var Gästgivare. Petter Bergman hade gift sig med en gästgivareänka och Jonas Eriksson verkar inte haft någon släktkoppling alls till de övriga. Åren 1852-1856 fanns även en krögerska i gästgivaregården och hon tycks inte heller ha någon släktkoppling till de övriga, men hon hade föräldrar i Tjällmo som var gästgivare.

 

1653 nämns skriftligen den första funna Krögaren Per Bengtsson i mantalslängden, men han finns redan i mantalet 1648 fast då utan titel.

1668 Krögaren Johan nämnd i Tåby dödbok då han sköt soldaten Olof Håkansson i Fyrby torp. Han är vidare nämnd 1679 i Kuddby vigselbok då hans hustru gifter om sig då han rymt bort efter mordet. (Kuddby vigselbok 1679) CI:1 sid.17 d.1 januari Håkan Pärson i Wittinge och H. Ingeborg Hansdotter, hvilken tilförne ägde krogaren i Fryesta, (Fristad) Johan Olofsson, som för 11 åhr sedan rymde bort för begångit mord.)

1668-1700 nämns Krögare Olof Olofsson i mantalslängder, domböcker m.m

1700 nämns gästgivaren Knut Friman i lagtima vinterting.

1710 nämns gästgivaren Jean Joensson (Johan Johansson) i Lagtima sommarting.

1716 nämns Johan och Gustav Jonssöner som gästgivare i ett extra ting vid Fristads gästgivaregård.

1721,1730,1731 och 1735 nämns Knut och Gustav Jonssöner som gästgivare i Lagtima sommarting, höstting  och vinterting.

1735 nämns Gustav Jonsson som gästgivare i Lagtima vinterting.

1737 är Gustav Jonsson och Sven Henriksson gästgivare, Sven står för ½ gästgiveriet enligt Lagtima vinterting. Denne Sven hade gift sig med gästgivaren Johan Johanssons änka, men han var även kusin med Maria Jostdotter som var gift med gästgivaren Lars Jonsson.

Från ca 1746 var Lars Jonsson gästgivare, när han dör 1759 gifter hans änka om sig med Petter Bergman 1760 och han blev gästgivare fram till 1766.

1766 tillträdde Jonas Ericsson Gästgiveriet, han hade troligen sedan ca: 1760 talet arrenderat jordbruket tillhörandes Gästgiveriet. År 1762 tillsätts Jonas Ericsson som rotemästare och 1766 blir han även gästgivare. Jonas dör redan 1770 i bröstfeber 48 år gammal. År 1771 och 1772 hålls auktion vid gästgivaregården efter Jonas Ericsson. Listan är lång på inventarier som linne, sängar, köksredskap och hästar m.m.

Ca: 1770-1818 är Jonas och Jost Larssöner gästgivare och enligt Jonas fru Lena Cajsa Svensdotter bouppteckning 1797 har de ärvt och inlöst gästgiveriet 1778. Jost Larsson dör 1805 och även hans son Jaen Jostsson är gästgivare en tid. Senare blir Jonas Larssons son Sven Jonsson gästgivare.

1818 blir Sven Jonasson ensam gästgivare och överlåter till sonen Jon Svensson 1825. Vid hans tragiska död 1856 fortsätter änkan Stina Karlsdotter gästgiveriet och överlåter (1856) till svärsonen Olof Wilhelm Odén.

Den sista namngivna Gästgivaren i husförhörslängderna är ovan nämnda Jon Svensson som dog i en tragisk olycka. Detta står att läsa i Tåby dödbok 1856:

CI:4 s.331 Jon Svensson Gästgivare från Fristad; född i Tåby d.23 september 1805; föräldrarna Gästgivaren Sven Jonason och hans hustru Inga Nilsdotter i Fristad. Gift 1830 med Stina Maja Karlsdotter, som tillika med två gifta och ogift dotter lefva efter hans död. Begrafvdes d.26 s.m. Dog af slag, sannolikast nerfslag (säger läkaren) då han erhöll genom skrämsel vid hästens skenande och åkdonet kullstjelpande.

 

1852-1856 Finns även krögerskan Hedvig Sofia Vilking bosatt i gästgivaregården. Hon kom närmast från Blackstad, Kuddby där hon varit piga och hon flyttar in i gästgivaregården 1852-11-17. Då hennes titel har ändrats från piga till krögerska mellan flyttarna så får man anta att hon anställdes som krögerska 1852. Hedvig Sofia Vilking föddes i Tjällmo gästgivaregård den 4 mars 1822. Fadern var gästgivaren Johan Vilking och modern Maria Charlotta Hallberg. 1856-10-25 flyttar Hedvig Sofia vidare till Hagakvarteren i Söderköping.

1856 blir Gästgivaren Jon Svenssons svärson Olof Odéen Gästgivare. De flyttar in i Fristad Gästgivaregård den 5 maj enligt inflyttningslängden och efter att svärfadern Jon Svensson dött i februari 1856. De flyttar till Harsby gård i Skönberga den 24 oktober 1861 som nästa ägare Peter Johansson just kommer ifrån. Möjligen har de bytt gårdar med varandra.

1861 blir f d häradsdomaren Peter Johansson ägare av Gästgivaregården, han utarrenderar hemmanen till inspektör Carl Wilhelm Appelqvist som 1875 efterträds av sin son Ernst Appelqvist.

Efter honom är Johan Andersson, Anders Peter Malmqvist och Filip Theodor Filipsson också arrendatorer. När Peter Johansson dör 1886 efterträdes han av dottern Johanna Karlsson som bor på Östergården., Johanna dör 1902.

Därefter äger och brukar svärsonen och disponenten C. L. Andersson i Norrköping gästgivaregården, enligt församlingsboken bor där rättare och statardrängar.

1912 har C. L. Andersson med barn flyttat till Tåby och bosatt sig i Fristads Östergård. Efter hans död 1916 övergick det i sterbhusets ägo.

 

Krögare i domböckerna 1609-1684

 

Krögare, krögerska, gästgivare, ägare och arrendatorer.

År ca

Namn

Anm.

Titel

Född-Död

1603-1628 Per Jonsson Nämndeman, Länsman, Krögare   15xx-162(8)

1653-1662

Per Bengtsson

Mantal 1648-1662

krögare

xxxx-1670

1666-1667

Johan Olofsson

Bortrymd för begånget mord 1667

Krögare

16xx-

1668-1700

Olof Olofsson

Köpte gården av Per Bengtsson

Krögare

16xx-1700

1700-1709

Knut Olofsson Friman

Troligen son till Olof Olofsson

Gästgiv.

1667-1716

1709-1716

Johan Jonsson

Bröder och troligen söner till Jon Månsson

Gästgiv.

167x-1729

1716-1737

Gustav Jonsson

Bröder och troligen söner till Jon Månsson

Gästgiv.

1675-1667

1721-1735

Knut Jonsson

Bröder och troligen söner till Jon Månsson

Gästgiv.

16xx-17xx

1737-1745

Gustav Jonsson ½

Se ovan

Gästgiv.

1675-1767

1737-1740

Sven Henriksson ½

Gift med gästgiv. Johan Jonssons änka.

Gästgiv.

1709-1741

1738-1740

Jonas Jonsson Fristedt

Son till gästgiv. Johan Jonsson

Gästgiv.

1712-1773

1746-1759

Lars Jonsson

Kusin till Jonas (Johan Fristedt) och dotterson till Jon Månsson

Gästgiv.

1712-1759

1760-1766

Petter Bergman

Inspektör, gift med Lars Jonssons änka

Gästgiv.

17xx-

1766-1770

Jonas Eriksson

Ingen släktkoppling till övriga funnen

Gästgiv.

1721-1770

1770-1770

Anna Gabrielsdotter

Jonas Erikssons änka

Gästgiv.

1722-1789

1771-1818

Jonas Larsson

Ägare och son till Lars Jonsson

Gästgiv.

1744-1825

1772-1805

Jost Larsson

Ägare och son till Lars Jonsson

Gästgiv.

1746-1805

17xx-1802

Lars Jonson

Son till Jonas Larsson

Gästgiv.

1775-1824

1805-1818

Jaen Jostsson

Son till Jost Larsson

Gästgiv.

1774-18xx

1813-1829

Sven Jonsson

Son till Jonas Larsson

Gästgiv.

1781-1829

1815-1817

Jonas Jonsson

Avlägsen släktkoppling

Gästgiv.

1790-

1829-1856

Jon(as) Svensson

Son till Sven Jonsson

Gästgiv.

1805-1856

1852-1856

Hedvig Sofia Vilking

Ingen släktkoppling till övriga funnen

Krögerska

1822-

1856-1861

Olof Wilhelm Odén

Måg till Jon Svensson

Gästgiv.

1821-

1861-1886

Peter Johansson

Ägare

 

1795-1886

1871-1875

Carl Wilhelm Appelqvist

Arrendator

 

1817-1885

1875-

Ernst Appelqvist

Arrendator

 

1847-

 

Johan Andersson

Arrendator

 

1830-

18xx-1892

Anders Peter Malmqvist

Arrendator

 

1839-

 

Filip Theodor Filipsson

Arrendator

 

1857-

1886-1902

Johanna Karlsson

Ägare

 

1818-1902

1902-1916

C.L. Andersson

Ägare

Disp.

1840-1916

1916-194?

C.L. Anderssons sterbhus

Ägare    

Spis med bakugn

Större bild

Troligen de sista Gästgivarna Olof Wilhelm Odén och Hans hustru Johanna Svensson, dotter till Gästgivaren Jon Svensson. De verkar ta över som Gästgivare när Gästgivaren Jon Svensson dör 1856

© Copyright © Robert Kronqvist