Grindstugan under Mems ägor

 

 

 

Grindstugan vid Mem, troligen belägen i närheten av Grindtorpet, cirka 600 meter nordväst om Mems säteri. Grindstugan hittas första gången i 1816 års husförhörslängd och samtidigt finns även Grindtorpet kvar så det rör sig om två olika byggnader. 1816 bor där två änkor och en son och efter dom statarfamiljer.

Från 1856 blir det dagsverkstorp och Erik Göran Lilja bor där med familj till 1885 då de noteras flyttade och efter det återfinns inte Grindstugan i Husförhörslängderna och borde ödelagds vid den tiden.

 

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist