Gustavsro

 

 

 

Ligger idag på Ljunga marker ca 50 meter söder om Tåby vägkors och öster om vägen till Mem. Bostadshuset var tidigare beläget på Mems ägor och då ca 400 meter väster om Beatelunds gård. Det kallades då Högkällan. Högkällan hittas första gången namngivet 1835 i Husförhörslängden och då har skomakaren Anders Berggren med hustru flyttat in där, Anders Berggren var tidigare bosatt i torpet Hemmingsbo.

När Anders Berggren dör 1841 flyttar en ny skomakare in vid namn Per Axel Hildebrand och han är son till Skräddaren Jonas Hildebrand som även han bor i Högkällan med sin fru Maria Christina Weselius, de hade tidigare bott på Oxtorp som ägdes av Organisten och brodern i Rönö, Johan Peter Weselius. Åter igen flyttar en ny skomakare in och de tidigare bosatta lever nu till hus i Högkällan.

På 1850 talet flyttar torparen Adam Svensson in med familj och 1856 lever även han till hus där. Nu bor där statare, gamla skomakare, skräddare och änkor. Efter 1860 bor där torpare, statdrängar och arbetare. Den sista boende torparen i husförhörslängden 1895 blir Johan Gustav Svensson som även är noterad att han äger huset.

Huset flyttades till sin nuvarande plats omkring 1904-1905. Det nedplockades fullständigt och gjordes om till två lägenheter och ett trapphus tillbyggdes. Arbetaren Johan Gustav Svensson medföljde till den nya platsen och han har troligen givit huset dess namn. Vid samma tidpunkt, 1905 inflyttade där också statdrängen Karl Ludvig Larsson med familj.

Därefter var Gustavsro bostad för främst statdrängar och ladugårdskarlar. Idag används huset till permanentboende.

 

 

 

Torpets tidigare plats, inte långt från Beatelund.

© Copyright © Robert Kronqvist