Kanalhyddan byggdes 1873, först till lotsbostad. Tiden 1884 till 1950 användes det till poststation.

 

1990 tal

2007

© Copyright © Robert Kronqvist