Kanalvillan var bostad för kanalinspektören och samtidigt kanalkontor. 1929 uppfördes en ny bostad varvid den gamla revs.

 

© Copyright © Robert Kronqvist