Se även Tåby kartor

Mem och många torp 1870 tal

Mems samhälle 1870 tal

Mems samhälle 1893

Mem 1894

Mems samhälle 1894

Karta från http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal

Göta kanals planerade utlopp i Slätbaken via Storån vid Mem. På kartbilden ses också Mems slott med huvudbyggnad, flyglar, ekonomibyggnader och den fransk inspirerande slottsträdgården. Allékantade tillfartsvägar anknöt till last- bryggan. Sjöfart var den tidens viktigaste kommunikationsmedel. (von Röök 1774) Istället för att utnyttja Storån grävde man en kanal genom Mem. Se nedan!

Karta från http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal

Karta över Tegelbruket år 1774 http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal

Karta över Tegelbruket år 1808 http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal

1870 tal 

Flygfoto Mem

Häradsekonomiska kartor 1870 talet och kartor från ep.liu.se/ea/gotakanal

© Copyright © Robert Kronqvist