Evert Fredric von Saltza anlade här ett såp och tvålsjuderi i början av 1800 talet samt ättiksbryggeri och teknisk fabrik för tillverkning av eau de Cologne och fick 1821 privilegium att anlägga en tobaksfabrik vid Mem. Vid brännvinsbränneriet, som var en självklarhet på den tiden, använde han ånga till drivkraft och bland mera spektakulära försök kan nämnas att han försökte koka sirap ur rovor. En period tillverkades här även ost.

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist