Mellantorpet

 

 

 

Osäkert vart det låg, men det tillhörde Mems säteri och var tidvis dagsverkstorp. Troligtvis låg det cirka 1 km nordväst om Mems slott och cirka 500 meter öster om Duvetorpet. På en karta över Mems egendom från 1860 talet finns det ett torp utmärkt på ungefär ovan givna plats och omedelbart norr om den väg som då gick från Mem till bl.a. Beatelund.

1799 bodde där torparen Zackarias Larsson och hustrun Greta Larsdotter. Därefter följer torpare eller statdrängar boendes periodvis på Mellantorpet. 1832-1833 bor där Torparen Sven Jonsson Sjögren med hustrun Maria Helena Nilsdotter och barn.

1852 avlider både statdrängen Magnus Larsson och hustrun Lena Cajsa Samuelsdotter som var bosatta i torpet och därefter förekommer inga bosatta där och torpet ödelades troligen därefter. 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist