Mems Sjövilla byggdes troligen på 1840 talet till friherrinnan Hedvig Fock född Von Saltza 1805

© Copyright © Robert Kronqvist