Milstenar

 

 

 

Under Karl XI:s tid uppsattes milstolpar vid de allmänna vägarna. Detta för att de resande skulle kunna avgöra resans längd och betala kördrängarna därefter.

 

Tidigare hade det varit trästolpar, men nu skulle de vara av kalksten försedda med längdangivelse och årtal.

 

Stenstolparna fick hämtas i ett förråd vid ett stenbrott i Linköping och betalas med 24 öre silvermynt.

 

I Tåby står det milstolpar vid Fristads bredgård och i Östergårdens trädgård. Den sistnämnda bör ha stått vid Fristads gästgivargård, men blev troligen flyttat vid vägändringar.

 

Den sten som ursprungligen bör ha stått vid Tåby korsväg är flyttad till f.d. prästgården. Den ska enligt muntlig uppgift funnits slängd i prästgårdens damm.

 

En sten står vid vägkorset Mem - Gnestad - Östra Husby och så finns det en sten vid avtagsvägen till Bjärka när man åker mot Söderköping. Men denna sten tillhör nog Drothems socken.

 

läs även under vägarna

 

 

 

 

 

Sten vid f.d. Prästgården

Sten vid Mem - Gnestad

Sten vid Fristad

© Copyright © Robert Kronqvist