Mjölnartorpet

 

 

 

Mjölnartorpet återfinnes första gången i födelseboken 1677 då Hans Mjölnare får en dotter Maria. Torpet finns redovisat i husförhörslängderna till 1790 och de sista boende där var då Elias Svensson, Nils Larsson med hustrun Anna Jönsdotter och dottern Stina. Sedan kan det ha namnändrats till Trädgårdstorpet. För på samma plats och ordning i hfl. 1791 som Mjölnartorpet redovisats finns nu Trädgårdstorpet. Namnändringarna på torpet kan synes falla på vilken yrkesman som bodde i torpet.

Vart torpet exakt låg går inte att fastställa, men det redovisas med bl.a. Mellantorpet och Ängtorpet i husförhörslängderna och under Mems säteri. Fram till 1850 finns Trädgårdstorpet redovisat i husförhörslängderna, den sista funna bosatta blir änklingen Per Herrbrandt som flyttar därifrån 1850.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist