Murtorpet

 

 

 

Ligger cirka 500 meter östsydöst om Oxtorp och på f.d. Skällingstads ägor, som i början av 1800 talet sammanslogs med Mems säteri. Vid Mems säteriets splittring på 1890 talet tillförs det Sätra, Beatelunds delen.

Redan på 1750 talet återfinnes muraren Botvidsson på Skällingstads ägor och möjligen gav han huset sitt namn. Från 1779 finns här torpare och den första kända är Lars Månsson, om honom kan nämnas att han var gift tre gånger och sista gången blev far vid 66 års ålder.

Han efterföljdes av många efterträdare och från 1896 då Murtorpet redovisas under Beatelund växlar de bosattas yrken mellan statdrängar, torpare och arrendatorer. Den sista med yrket torpare var karl Erik Arnold Pettersson som flyttade därifrån 1935.

Murtorpet redovisas i husförhörslängderna fram till 1811 under Mem och mellan åren 1811-1861 under Skällingstad och från 1861-1895 fortfarande under Skällingstad men det är då torp under Sätra. 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist