Musko - Moskva

 

 

 

Musko eller Moskva som det även kallades, användes troligtvis som arbetarbostad till Göta kanalbyggets arbetare i början på 1800 talet. Efter kanalbygget verkar husets använts till fattighus. Med säkerhet på 1870 talet då det är märkt Moskva fattighus på en karta.

Huset är aldrig omnämnt i Tåbys husförhörslängder med Musko eller Moskva. Det är i stället redovisat som Göta kanalbolagets fattighus i Söderköpings husförhörslängder.

Musko upphöjdes senare till pensionärshem, läs artikel längst ner på sidan.

 

Musko från tidningsklipp 1945

Musko på 1870 tals karta

Musko i husförhörslängden 1890-1895

 

Artikel 1945

Norrköpings tidningar Juni 1945. Rysshuset "Musko" vid kanalen rives. En gammal fångförläggning från tiden för Göta Kanals tillkomst.

En gammal påminnelse om tiden för Göta Kanals tillkomst skattar i dagarna förgängelsen, då f.d. ryssförläggningen "Musko" som lär betyda Moskva håller på att rivas. Byggnaden ligger vid natursköna leden Söderköping - Mem och närmare bestämt alldeles i närheten av Beatelunds tegelbruk. Som bekant utnyttjade Von Platen ryska fångar från 1809 års krig vid kanalbygget och man kan på goda grunder antaga att minst ett femtiotal ryssar voro förlagda i den nu utdömda byggnaden. Efter kanalarbetenas avslutande stod Musko en tid öde men upphöjdes så småningom till pensionärshem för kanalbolagets anställda, berättar f. slussvaktaren Frans Ludvig Gustavsson i Mem vid ett samtal med NT:s medarbetare. Det var närmast uttjänta brovaktare eller deras familjer, som här fingo en fristad samt ett par kronor i månaden kontant, en jordlapp till potatisodling och ett par famnar ved om året. Det skulle väl motsvara våra dagars pension, menar 85 årige Gustavsson, som inte sticker under stol med att gamlingarna har det tryggare beställt numera. Själv slutade han sin tjänst i kanalbolaget år 1929, sedan han i 44 år skött den tjänst han övertog efter sin fader. Det var rent beklämmande så lite folk hade att röra sig med på den tiden, framhåller den gamle trotjänaren. Den kontanta lönen var 30 Kr i kvartalet, vartill tillkom naturaförmåner i form av 2 tnld jord, 6 famnar barrved, 3 tnr råg och 2 tnr korn samt fri bostad. Så många roliga minnen finnas nog inte förknippade med Musko, det bör ni säger hr. Gustavsson till slut och menar att just ingen kan vara ledsen över att det gamla rucklet jämnas med marken. Vad säga de i traktens historia initierade turisterna ?

Artikel från 1945

© Copyright © Robert Kronqvist