Nybble

 

 

 

Nybble har inte ingått i någon bysamfällighet utan brukats som enskilt hemman i äldre tider och troligen avskilt från Blinnestad. Nybble påträffas i skrift första gången 1531 och då i en räkneskapslängd i kammararkivet och skrivs som Nybille.

1636 kallas Nybble kyrkohemman och har antagligen tidigare varit donerat till Vadstena kloster. Brukaren heter då Sven och tillsammans de ända vuxna mantalsskrivna där.

I Mantalslängderna 1642-1646 verkar inte Nybble vara upptaget och från 1647-1652 är en Ragvald (Ral) och hustru skrivna där. I mantalslängderna mellan åren 1653-1690 verkar det som Nybble åter igen är borta. Vid en jämförelse med dödboken finner man att Mäster Gabriels barn, Maria dör i Nybble 1675 och att en Olof får barn där mellan 1680-1692.

1690 är det skattehemman och fråntaget Vadstena donationsgods samt till 1699 brukat av Jon Classon i Blinnestad. Vid indelningsverkets upprättande i slutet av 1600 talet blir det avsatt till augmentshemman för rusthåll nr 17, hemmanet ingick även i det båtsmansrote nr 94 som Brunneby och Fyrby uppsatte. Nybble hemman ägdes och brukades därefter av samma släkt till 1833 då hemmanet säljes till Stensvad.

Cirka 1839 säljs hemmanet till Almstad och från denna tid bor där statdrängar och ladugårdsarrendatorer. 1862 köpes hemmanet av nämndeman Arvid Svensson som även köper Ragntorp och Rappsala skatte utjord och sammanslår det till en gemensam brukningsenhet. Hemmanet brukas och tidvis arrenderas av denna släkt fram till 1917 då det köpes av Gustav Andersson som är ägare av Brestad. Nybble sammanslås nu med Rappsala och Torp till en gemensam brukningsenhet, som från 1919 arrenderas av Birger  Karlsson. Han köper den sammanslagna brukningsenheten 1934 och brukar den till sin död då han efterträds av sin svärson och dotter.

Mangårdsbyggnaden i Nybble uppfördes 1861 och restaurerades och moderniserades 1935, stall och ekonomibyggnader är från ungefär samma tid. 1936 övergick man till delvis traktordrift, men hästar fanns kvar till 1959.

1938 installerades maskinmjölkning och drivkraften var till en början en liten fotogen motor som även drog vattenpumpar. Elektricitet installerades på 1940 talet och mjölkproduktionen upphörde 1970.

Några jordtorp har inte funnits under Nybble men fram till 1827 nämns Hemmingsbo som under Nybble.

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist