Nyborg

 

 

 

Nyborg, sannolikt tidigare Nygården. Ligger cirka 400 meter öster om Nybble och på Skällingstads nuvarande Nybbles ägor. Nygården återfinns i husförhörslängderna från 1808 då statdrängen Peter Petersson med familj bor där. Flera statdrängfamiljer följer fram till 1848 och troligen sker ombyggnader denna tid.

Från 1851 återfinns det som dagsverkstorp med namnet Nyborg och torparen Peter Eriksson och hustrun Maja Jönsdotter bor där. Fram till 1877 fungerar det som dagsverkstorp då torparen Frans Harald Djerf och hustrun Charlotta Wilhelmina Ward flyttar därifrån.

Sedan bor snickaren Sven Peter Nilsson där med familj och avlöses av smeden Karl Johan Svensson med familj. Från 1888 är det huvudsakligen statfamiljer som bor där årsvis.

1939 flyttar statdrängen Olofsson med familj in där.

Huset hade tidigare en märklig utformning, det var helt fyrkantigt med lika mått på alla fyra väggarna. Nyborg har ibland muntligen kallats bläckhornet p.g.a. sin fyrkantiga form och skorstenen mitt i takformationen. Ett liknande hus ska ha funnits vid Mem hållet och benämnt Beateberg och rivet på 1930 talet

Nyborg är idag ombyggt och tillbyggt till oigenkännlighet och används som permanentbostad.

 

Husets tidigare utseende.

© Copyright © Robert Kronqvist