Nyheter

 

 

 

2017-09-18  

Nattvardsungdom i Tåby 1780-1818

Avskrift av nattvardsungdom Tåby 1780-1818. 283 Tåby ungdomar som tog nattvarden mellan 1780-1818 är avskrivet.

 

2017-09-05

Nämndemän i Tåby socken 1602-1700

Till källa har jag haft domböckerna i Björkekinds härad 1595-1700. Här kan man se år till år vilka från Tåby som satt i Björkekinds häradsrätt.

Se fler av mina skrifter och avskrifter här

 

2017-09-05

Tant Hilda på Målslätten

Artikel i ÖGF Lövet nr: 130-2017

Handlar om ett levnadsöde som hela Sverige fick ta del av 1946 då radiomannen Lars Madsén kom till Tåby och Hildas lilla stuga.

Tant Hilda på Målslätten

Se fler av mina skrifter och avskrifter här

 

2017-04-27

Varför lägga så mycket arbete på Tåby? Om har nu uppdaterats! Nu finns lite av mina egna Tåby anor där. 10 % av alla mina anor och släktingar har ju Tåby anknytning, därav mitt eget stora intresse för socknen fast jag inte längre bor där.

 

2017-04-18

Tåby arbetet fortsätter. Nu är avskriften Tåby dödbok uppdaterad med åren 1938-1946.

Döda/beg. i Tåby 1665-1946

Se fler av mina skrifter och avskrifter här

 

2017-04-17

Tåby arbetet fortsätter. Nu är avskriften av Tåby födelse/dop bok uppdaterad med åren 1925-1946.

Födda/döpta i Tåby 1665-1946

Se fler av mina skrifter och avskrifter här

 

2017-04-12

Tåby arbetet fortsätter. Avskrifter av vigda i Tåby har utökats med åren 1925-1946.

Vigda i Tåby 1665-1946

Se fler av mina skrifter och avskrifter här

 

2017-04-11

Avskrift av Kuddby födelsebok Födda i Kuddby 1639-1677

Se fler av mina skrifter och avskrifter här

 

2017-04-10

Avskrift av Landskapshandlingar Kuddby 1544-1630 långt ifrån komplett med årtal och gårdar men cirka 300 poster på tidiga Kuddby bönder.

Landskapshandlingar Kuddby 1544-1630

Vigslar Kuddby 1639-1691

Se fler av mina skrifter och avskrifter här

 

2017-04-06

Tåbybor funna i andra församlingar

S:t Olai dödbok 1646 CI:1 sid.637

12 februari En fattig man ifrå Tåby Sokn som gik här og tigde i brandstod blef dödh hos Knut Erihzon i Nye staden.

Sankt Olai dödbok 1739 CI:4 sid.373

Bond. O. Claes enkia Kirstin Olsdott. 94 år gl. begrofs i Tåby

Se även Tåbybor i andra församlingar

 

2017-04-01

Tåby arbetet går vidare. Tåby Dombok är uppdaterad. Nu innehåller den inte bara namn och gård. I många fall även en kort notis om vad domarna rör har  tillkommit. Här finns även alla Tåby härads nämndemän med. Perfekt för dig som har en nämndeman i släkten att se hur länge han satt med i nämnden.

Tåbybor i domböckerna 1599-1700

 

2017-03-31

Tåby arbetet går vidare. Kyrkoräkenskaper Tåby 1641-1692. Jag har försökt plocka ut namn som förekommer i Tåbys röriga och svårlästa och tidiga räkenskaper och testamente penningar.

Kyrkoräkenskaper Tåby 1641-1690

 

2017-03-29

Tåby nyheter 1758-1777.

Tåby 1758 Tåby 1759
Tåby 1760 Tåby 1761 Tåby 1762 Tåby 1763
Tåby 1764 Tåby 1765 Tåby 1766 Tåby 1767
Tåby 1768 Tåby 1769 Tåby 1770 Tåby 1771
Tåby 1772 Tåby 1773 Tåby 1774 Tåby 1775
Tåby 1776 Tåby 1777    

 

Se fler av Tureviks skrifter under skrifter

 

2017-03-28

Tåby arbetet går vidare. I mina avskrifter av döda i Tåby så har åren 1925-1937 tillkommit. Så nu finns åren 1665-1937 att ladda ner som PDF.

Döda i Tåby 1665-1937

Se även alla mina skrifter och avskrifter här

 

2017-03-26

Tåby arbetet går vidare. Nu finns mina avskrifter av utflyttade från Tåby åren 1718-1742. 579 avskrivna poster med utflyttningar. Utfl.Tåby 1718-1742

 

2017-03-20

Tåby nyheter 1752-1757.

Tåby 1752 Tåby 1753 Tåby 1754 Tåby 1755
Tåby 1756 Tåby 1757    

 

Se fler av Tureviks skrifter under skrifter

 

2017-03-14

Tåby arbetet går vidare. Nu finns mina avskrifter av Inflyttade i Tåby åren 1718-1742. 630 avskrivna poster med inflyttningar. Infl.Tåby 1718-1742

 

2017-03-01

Artikel i ÖGF lövet Nr 128 - 2017.

Adolf Castman den konstärliga lantmätaren. Nej Adolf har ingen känd koppling till Tåby men däremot Vikbolandet. Han växte troligen upp i Skällvik eller i Östra Ny. Han har bl.a. ritat kartor över Lilla Söd, Furingstad och Hackerstad, Å.

Läs som PDF

 

 

 

2017-02-22

Tåby nyheter 1748-1751.

Tåby 1748 Tåby 1749 Tåby 1750 Tåby 1751

 

Se fler av Tureviks skrifter under skrifter

 

2017-02-21

Personakter Gästgivare är uppdaterade

Gästgivaren Jonas Eriksson 1766-1770

Gästgivaren Lars Jonsson 1746-1759

Gästgivaren Gustav (Gösta) Jonsson 1709-1743

 

2017-02-18

Tåby nyheter 1737-1747.

Tåby 1737 Tåby 1738 Tåby 1739 Tåby 1740
Tåby 1741 Tåby 1742 Tåby 1743 Tåby 1744
Tåby 1745 Tåby 1746 Tåby 1747  

 

Se fler av Tureviks skrifter under skrifter

 

2017-01-08

Offerstället vid Kämpestad

Inge Djerf 1935

 

2017-02-02

Tåby nyheter 1733-1736.

Tåby 1733 Tåby 1734 Tåby 1735 Tåby 1736

 

Se fler av Tureviks skrifter under skrifter

 

2017-01-27

Tåby nyheter 1726-1732.

Tåby 1726 Tåby 1727 Tåby 1728 Tåby 1729
Tåby 1730 Tåby 1731 Tåby 1732  

 

Se fler av Tureviks skrifter under skrifter

 

2017-01-18

203 bilder från restaureringen av Fristads gästgivargård 2009-2012. Foto Robert Kronqvist.

Fristad 2009-2012

 

2017-01-13

Tåby nyheter 1724-1725. Se fler av Tureviks skrifter under skrifter

Tåby 1724

Tåby 1725

 

2017-01-09

Personakt Tant Hilda på Målslätten

Personakt Bryggaren Carl Ludvig Andersson

Personakt Gåramålerskan Agda Clara Andersson

Se flera akter under personakter

 

2017-01-08

Tåby nyheter 1720-1723. Se fler av Tureviks skrifter under skrifter

Tåby 1720

Tåby 1721

Tåby 1722

Tåby 1723

 

2016-12-16

Nu är det 70 år sedan Tant Hilda uppmärksammades för första gången. Det Var Lars Madsén i Sveriges radio som gjorde Hilda till en mindre kändis straxt innan jul 1946.

Tant Hilda artiklar och bilder av Robert Kronqvist

Läs mer om Tant Hilda här!

Personakt Tant Hilda på Målslätten

Lyssna på Tant Hilda i Sveriges radio

 

 

 

2016-11-08

Skällingstad by på kartan från 1651. Se även kartor och Skällingstad

Skillingstad by besittia wijd dhenne tiden 3 åboer, numeros 1 och 2 ägor hanß nådhe herr Turo Oxenstierna och numerus 3 lyder till wällborne herr Fridrich Steenbock, äga numeri 1, 2  11 stenger i bymåhll och numerus 3

Skällingstad 1651

2016-11-02

Karta över Mems samhälle 1894. Se även fler kartor över Mem.

Mem 1894

 

2016-10-30

En ny karta över Brunneby ägor 1847 är upplagd, se även under kartor

Brunneby 1847

 

2016-05-19

Länge var Mems värdshus läge okänt. Nu är det funnet på en karta från 1845.

Värdshuset

 

2015-12-16

Ett nytt fotoalbum är skapat. Tåby sett genom Stig Tureviks ögon och kamera. Det är överfört från diabilder till digitalt foto av Robert Kronqvist. Fotona är troligen från slutet av 1980 talet till tidigt 1990 tal.

 //dokument.fyrberg.se/#!album-17

 

 

2015-12-15

Personakt på Gästgivaren Olof Odén finns nu att tillgå som PDF under personakter. Flera akter kommer så småningom!

 

2015-12-14

En ny släktforsningsartikel av Robert Kronqvist. Från släktforskartidningen Östgöta Genealogiska förening (ÖGF Lövet)

Historien som ger liv åt en av Karl XII:s krigare.

Publicerad i ÖGF Lövet nr: 123-2015

 

Vem var ryttaren Johan Persson Smedman?

 

 

2015-12-13

Personakt på Gästgivaren Jon Svensson finns nu att tillgå som PDF under personakter. Flera akter kommer så småningom!

 

2015-12-11

Nu är många gamla tidningsartiklar tillbaka på hemsidan. Kyrkans vänner kan titta in på kyrkartiklar där det finns många artiklar om Tåby kyrka. Även många andra bilder är tillbaka så titta in på artiklar & bilder

 

2015-12-10

Brukare  i Fristad under 400 år.

Brukare i Fristad 1543-1940 av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-12-10

Oäkta barn 1703-1742 av Turevik/Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-12-09

Då sidan skrifter växt sig så stor så är den numera uppdelad i undergrupper:

Tureviks skrifter

Kronqvist skrifter

Diverse skrifter

Personakter

Se skrifter

 

2015-12-07

Nu finns det personakter i PDF på tre stycken slussvaktare i Mem.

Se Slussvaktare och skrifter där flera personakter och annat spännande finns att läsa!

 

2015-12-06

Mantalslängder har förts sedan 1500 talet och det var ett sätt för staten att hålla koll på befolkningen och att få in sina skatter. Idag har mantalsskrivningen upphört och ersatts av folkbokföringen. Här nedan är ett exempel hur dessa skattelängder såg ut 1841 för att jämföra med 100 år senare 1941.

Mantalslängd Fristad, Tåby 1841 Vs 1941 av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-12-04

Ytterligare en Brandförsäkring är avskriven. Nu för Fristad Västergård och året 1876! Äntligen får vi veta att Västergårdens dass nybyggdes 1876 och att det var slamfärgat i grönt och mätte 4 fot i fyrkant. Det var dessutom tapetserat och var värt 50 Kronor.

Brandförsäkring Fristad Västergård 1876 av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-12-01

Många länkade bilder som varit brutna är nu genomgångna och fixade, se ett exempel på Tåby skola

 

2015-11-30

Artiklar och bilder "Tant Hilda på Målslätten" i PDF. En sammanställning av bilder och artiklar från olika källor!

Tant Hilda artiklar och bilder av Robert Kronqvist

 

Se även skrifter och Lyssna även på Tant Hilda i Sveriges radio
Hilda Olsson (1861-1950) på torpet Målslätten i Tåby besöktes av Lars Madsén på tredje Östgötaresan 1946. Hennes gripande berättelse fick svenska folket att skicka mängder av brev och gåvor till den lilla stugan på Vikbolandet.

 

2015-11-30

Fyrbergstorpet är uppdaterat med två nya kartor och lite mer info!

 

2015-11-30

En sammanställning av bilder från Tåby Prästgård under cirka 75 år och från olika källor!

Tåby Prästgård under 75 år av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-29

En sammanställning av bilder från Fristad Östergård under cirka 70 år och från olika källor!

Fristad Östergård under 70 år av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-27

En sammanställning av bilder från Fristad Västergård under cirka 70 år och från olika källor!

Fristad Västergård under 70 år av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-23

En sammanställning av bilder från Fristad Bredgård under 100 år från olika källor!

Fristad, Bredgård under 100 år av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-21

Beatelund Tegelbruk, okänd författare

Se även skrifter

 

2015-11-20

"Mord" i Fristad igen. Denna gång är det en Livknekt som ska byta häst i Gästgivargården som blir osams med bonden Knut Persson i Bredgården. Detta resulterar i en tragisk händelse! Läs om dråpet i Fristad 1659.

Dråpet på Knut Persson i Fristad av Robert Kronqvist

Se även skrifter där mer spännande finns att läsa

 

2015-11-20

En sammanställning av bilder och foton Fristad Gästgivargård under 100 år,  från olika källor

Gästgivargården under 100 år av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-19

Fristad Storskifte 1771-1774 av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-18

Jag har letat efter Krögare i Tåby, Björkekinds härads domböcker från 1595 och framåt. Här är en kort sammanställning av vad jag funnit.

Krögare i domböckerna 1609-1684

Se även skrifter

 

2015-11-17

Fristad laga skifte 1843.

Fristad laga skifte 1843 av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-16

Hur såg Fyrby Norrgård ut 1841? Här kommer en beskrivande avskrift från en brandförsäkring som tecknades på gården 1841. 

Brandförsäkring Fyrby Norrgård 1841 av Robert Kronqvist

 

2015-11-16

Döda i Tåby 1665-1924 som PDF.

Döda i Tåby 1665-1924 av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-15

Vigda i Tåby 1665-1924 som PDF.

Vigda i Tåby 1665-1924 av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-13

Födda i Tåby 1665-1924 som PDF.

Födda i Tåby 1665-1924 av Robert Kronqvist

Se även skrifter

 

2015-11-11

Läs om Krögaren & Mördaren Johan Olofsson i Fristad. En berättelse direkt ur domboken från 1668. Det Svenska språkbruket kan vara svårt att förstå men man skrev tydligen som man pratade. Läs om Krögaren som tröttnade på den överförfriskade soldaten Olof Håkansson från granngården Fyrby i denna PDF.

Krögaren & Mördaren Johan Olofsson av Robert Kronqvist

Se även mina andra avskrifter under skrifter

 

2015-11-10

Tåby jordebok 1631-1715 finns nu upplagd.

Jordebok 1631-1715 av Robert Kronqvist

Se även mina andra avskrifter under skrifter

 

2015-11-09

Ännu en avskrift, här kommer boskapslängder i Tåby 1620-1642

Boskapslängd Tåby 1620-1642

 

2015-11-08

Gamla Landskapshandlingar är genomgångna och avskrivna för åren 1543-1630. Landskapshandlingar av Robert Kronqvist se även mina andra avskrifter under skrifter

 

2015-11-06

Storbrand i Fristad den 5 december 1653. Halva Fristad by brinner ner. De två bäst bebyggda gårdarna i hela häradet går upp i rök. Och två framstående mäns livsöden förseglas. Läs mer som PDF nedan.

Storbrand i Fristad 1653 av Robert Kronqvist

 

2015-11-04

Tåbybor i domböckerna 1599-1700. Jag har läst domböckerna i Björkekinds härad 1599-1710 och jag har dokumenterat de flesta Tåbybor som förekommer i domböckerna under åren 1599-1700. I denna PFD kan man utläsa personens namn och gård. Dock inte domen som sådan i denna fil.

Tåbybor i domböckerna 1599-1700 av Robert Kronqvist

 

2015-10-29

Fyra nya brandförsäkringar över Fristad gårdar finns nu upplagda. Fristad Östergård 1839+1858, Fristad Västergård 1841+1873. Se  skrifter

 

2015-10-28

Mer skrifter om Tåby har lagts upp på hemsidan och fler är på gång. Se skrifter

 

2015-10-25

Skrifter om Tåby i PDF är samlade på ett ställe. Många nya har tillkommit och mer är på gång. Se skrifter

 

 

 

2015-10-20

Danska krigsfångar och slagsmål i Gästgivaregården

Från Domboken 1676-10-18

Läs som PDF

 

Se även skrifter

 

 

2015-10-14

Lyssna på Tant Hilda i Sveriges radio
Hilda Olsson (1861-1950) på torpet Målslätten i Tåby besöktes av Lars Madsén på tredje Östgötaresan 1946. Hennes gripande berättelse fick svenska folket att skicka mängder av brev och gåvor till den lilla stugan på Vikbolandet.
Läs mer om Tant Hilda här på hemsidan

 

 

 

2015-09-11

Gamla bilder från boken Sveriges bebyggelse är inhandlade och upplagda på hemsidan. Finns även att se i bildgalleriet

 //dokument.fyrberg.se/#!album-9

 

 

2015-09-06

Då jag fått många tidskrävande förfrågningar om hjälp med forskning så har jag valt att från och med nu att ta betalt. Så har du problem med släktforskning i Tåby så kanske jag kan hjälpa dig att komma till rätta med dina Tåbyanor. Kontakta mig här.

 

2015-07-17

Ett inte så populärt arkivfynd jag gjorde i domböckerna under 2012.

Fristad krog ska byggas 1650.

Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:18 (1650-1651) Bild 170 / sid 27
1650-01-11
Beviljade samtliga häradsbor samma dag att vilja till Fristad krogs uppbyggande av var skatte och Kronogård köra 2 stockar och var frälsegård 1 stock var om 16 alnar lång, och detta skall ske under detta året.

 

2015-07-08

 

 

Läs min artikeln som var med i ÖGF,s tidning Lövet nr:  121 - 2015 som PDF.

Artikel om Fristad i ÖGF Lövet

 

 

 

 

 //dokument.fyrberg.se/#!album-12

 

 

 

Läs även min artikel om Smedby i Tingstad som publicerades i ÖGF Lövet Nr:112-2013. En del av Brunneby brukare/ägare i Tåby är nämnda där.

 

Artikel kvinnor som format Smedby i Tingstad

 

 

 

 

2015-06-18

 

Nu finns "De tolv Apostlarna eller Jakob Bagges Skatt" att läsa som PDF. Tack Tony för exemplaret :)

 

 

2015-05-28

Euromobil Stolt sponsor i 10 år av vikbolandet.net. Tack Niklas :)

 

2015-04-27

Nygamla sidor är delvis tillbaka, titta gärna in under Vikbolandet :-)

 

Hur gammalt är ett hus?

Gästgivaregården 1935Är ett hus lika gammalt som delar av sitt byggnadsmaterial eller är det så gammalt som det finns dokumenterat i källorna?

Läs och bedöm själva.

PDF klicka här   PDF kartstudier klicka här

 

 

2015-04-12

Efter mycket arbete så är stora delar av Tåbysidan uppe igen :-) Idag fungerar cirka 260 sidor av de 356 som fanns innan kraschen. Länkproblem till bilder ska fixas vartefter :-)

 

© Hemsida, foto, layout & design   

Hemsida, bildspel, design & layout är gjort av Robert Kronqvist med © Copyright på foton m.m. Om du vill använda något foto eller materiel så kontakta mig innan.

Tåby hembygdssida

Stolt sponsor sedan 2005

Euromobil är sponsor av domännamnet vikbolandet.net

Många Tack till Niklas :)

Foton & historia

Har du gamla bilder eller annan intressant historisk information om Tåby som du tycker ska vara med här? Skicka det till mig!

Kontakt sidan

© Copyright © Robert Kronqvist