Profosser

 

 

 

Profoss, förr uppsyningsman inom armén med uppgift att vaka över ordningen, beivra förbrytelser och ombesörja verkställigheten av straff. Bostället var bl.a. Ljunga boställe som då kallades Profossbostället och den första kända profossen hette Sven Björnsson efter honom följde minst 9 st. ytterligare. Troligen dog minst två av dom i samband med krigshändelser.

 

År ca:

Namn

Anm.

Född - död

16xx-1692

Sven Björnsson

   

1692-1695

Eric Erichsson

   

1695-1702

Sven Schytt

Avled i samband med krigshändelser ?

16xx-1703

1703-1706

Anders Mattsson Moberg

   

1712-1726

Hans Eriksson Ljungeld

Mönstrad 1712, med döden avgången i rulla 1726

1689-1726

1726-1735

Nils Öhrbom

Avled i samband med krigshändelser ?

1xxx-1735

1735-1744

Per Stenman

   

17xx-1759

Måns Nilsson Hammar

Rapporteras som fången 1759

 

1760

Vakant

   

1761-1781

Nils Hagfeldt

Död 13 februari 1781 enl. mönsterulla

1711-1781

1784-1791

Jacob Östberg

Second Coporal i rulla 1791

1737-1804

 

 

 

Mönsterrulla 1692 profossen Eric Ericsson

 

Profossen Sven Schytt

 

© Copyright © Robert Kronqvist