Riskasten

 

 

 

Riskasten föregångare hette troligen Grindtorpet och ligger cirka 200 meter söder om vägkorset där vägen mellan Tåby och Mem delar sig mot Gnestad och väster om vägen. Ligger på Brestads mark men då Brestad på 1850 talet tillhörde Mem, 1861 redovisas riskasten som under Mem.

Av gamla kartor framgår att i närheten av Riskasten funnits ett offerkast, som brukats i äldre tider och har troligtvis gett fastigheten dess namn. Riskasten återfinns första gången i husförhörslängden 1861 då torparen Carl Anders Söderholm med hustru Carolina Nilsdotter flyttar in där. Därefter fortsätter det att vara dagsverkstorp under Brestad till in på 1930 talet då Johan August Johansson och hustrun Anna Matilda bor där. När makarna dött bor barnen kvar.

I samband med vägbygge sommaren 1989 gjordes arkeologisk undersökning av en påträffad boplats och flera brandgravar i närheten av Riskasten. Dessa kunde dateras till förromersk järnålder, alltså tiden kring Kristus födelse och cirka 500 år dessförinnan. Flera stensättningar finns på höjdsluttningen nord och nordväst om riskasten och det är troligt att i äldre tider gått fram en vandringsled på åsryggen.

Modernt foto och dagens status på torpet saknas.

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist