Runstenar

 

 

 

Runstenarna står vid vägkorset nära Skjorstad. Dessa stenar lär ha stått vid Grönhögs vad, och vid Vadsbäcken cirka 400 meter norr och mot Furingstad från nuvarande plats.

 

Stenarna lär vara ristade på 1000 talet och berättar bl.a.

siksten let rasti stain þen(sa) eftiR ikuar sun sin han uarþ austr tauþr

Siksten lät resa denna sten efter Ingvar sin son. Han blev död österut.

Man får anta av runstenarnas tidigare placering, att här startade Vikingafärderna österut.

Läs mer om detta på Kulturarvs Östergötlands hemsida, där man skriver om runstenarna och om Ingvarståget österut år 1040.

 

 

Runstenar

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist