Sätra

 

 

 

Sätra hette först det hemman som senare efter sammanslagning, kom att kallas Beatelund. Namnet Sätra, då skrivet som Saetrum återfinns 1417 i ett pergamentsbrev som förvaras i Vadstenas landsarkiv.

Namnet borde betyda säter eller fäbodsstölle och är troligen från början en utbrytning från Blinnestad eller Skällingstad. Det framgår att år 1572 donerades en gård vid namn Sätra till Mem av hertig Carl. Därefter är det oklart om Sätra omfattar en eller två gårdar. Det har varit nära förbundet med Mem, men även funnits som kronoskattehemman.

1640 kallas det i jordeboken för kronohemman och brukaren heter Tyris och förutom hustrun är det ytterligare en vuxen mantalsskriven där. Hemmanet uppges till 3 tunnland och djurbesättningen utgörs av 3 ston, 4 kor och 3 kvigor, 11 får, och 3 svin.

1690 omnämns att Sätra som donerats till Bråborg, men nu underlagt Mems säteri. Det kallas därefter 3/8 dels mantal rå och rör hemman under Mem. En del av gamla Sätra hade då troligen direkt sammanförts med Mem.

Vid indelningsverkets upprättande i slutet av 1600 talet ingick Sätra tillsammans med de tre Skällingstads hemmanen i båtsmansrote nr 93. Detta frälsehemman brukas av två olika frälsebönder.

Från 1856 arrenderas Sätra av inspektören Hampus Fredric Widoff och från 1887 av P.G. Jonsson i Viggeby och under denna tid finns rättare anställda som bor på Sätra. Den sista arrendatorn hette Per Johan August Svensson.

Från 1896 förekommer inte Sätra längre i Husförhörslängderna utan det är sammanslaget med Beatelund.

 

 

 

Se även kartor

© Copyright © Robert Kronqvist