Sjöstugan

 

 

 

Sjöstugan låg ungefär 800 meter nordost om Mems slott och inte långt från Slätbaken. Stugan dyker upp första gången i husförhörslängden cirka 1816 och då bor där avskedade båtsmannen Sven Snäll med hustrun Catharina Andersdotter.

Sven dör 1836 och änkan bor kvar i torpet till sin död 1858, under tiden bor där även änklingen Lars Gustavsson som avlider 1856. På 1860 talet och fram till 1895 bor där mest arbetare med familjer.

Sjöstugan har troligtvis gått under ett annat namn innan 1816 och då troligtvis som ett torp under Mem. Från 1837 redovisas Sjöstugan under Tåstad. Efter 1918 hittas inga fast boende i Sjöstugan. Det finns inga uppgifter när torpet försvann.

 

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist