Skjorstad

 

 

 

Skjorstad nämns första gången i skrift 1417 och då i ett pergamentsbrev förvarat i Vadstena landsarkiv, och kallas då Skyarstadhum. Namnet Skjorstad kan härstamma från ett mansnamn Skior eller ett fågelnamn Skior, Skata.

I jordeboken från 1543 skrivs det Skiörsta.

I 1631 års mantalslängd är båda hemmanen upptagna som kronohemman och år 1640 är bonden Sven med hustru brukare av Östergården.

Dagens mangårdsbyggnaden är uppförd i mitten av 1800 talet och flyttades till sin nuvarande plats från Ljunga och tillbyggdes till med en övervåning. Huset renoverades till sitt nuvarande utseende 1983.

I äldre tider kan bebyggelsen ha legat närmre det stora gravfältsområdet, som idag kallas Tåby gravfält. Skjortstad by låg i närheten av Vadsbäcken, inte långt ifrån det vad som senare kom att kallas Grönhögs vad.

Västergården:

Som också kallades mellangården och brukaren hette Lars. Där är tre vuxna mantalsskrivna.

1645 köper Hindric Fleming båda hemmanen av kronan och därefter är de frälsehemman under Mem. Vid reduktionen får de behållas som frälsehemman under Mem, men genom arvskiften i början av 1700 talet hamnar de i Olof Ridderfeldts och senare hans Änkas Maria Kreutz ägo.

Vid indelningsverkets upprättande i slutet av 1600 talet bildade de båda Skjorstads hemmanen tillsammans med Bjärka by båtsmanrote nr 96.

Under hela 1700 talet brukas de båda hemmanen av frälsebönder och i ett känt fall fader, son och sonsöner. Anders Persson cirka 1712-1735, sonen Hans Andersson 1735-1776 och hans söner Anders och Hans Hansson till 1766 respektive 1780.

Från 1800 talets början brukas Skjorstad av arrendatorer.

1843 blir båda hemmanen köpta till Almstad och brukas gemensamt med detta hemman. Under Skjorstad fanns en del jordtorp, svårigheter är att skilja dessa från Almstad, men enligt husförhörslängder var de:

Båtsmanstorpet, fanns till 1822, låg på Ljunga ägor vid den såkallade Skjorstadshagen. Under i stort sett hela 1700 talet bodde där dubblerings båtsmän, som regel bar namnet Lingon.

Backstuga, fanns på Skjorstads ägor 1779-1791 där en skomakare bodde.

Smedstorp

Grindtorpet

Brustorp, förekommer första gången 1806 och är torp fram till 1849, därefter bor där statardrängar och arbetare.

Se även kartor

© Copyright © Robert Kronqvist