Stendalen

 

 

 

Kallades först Didriksberg och det låg cirka 500 meter sydväst om Beatelunds gård och cirka 100 meter norr om Göta Kanal. Det hittas första gången i husförhörslängden som Didricberg och det var torp under Mems säteri. De första kända bosatta i torpet var Maths Andersson och hustrun Anna Nilsdotter.

Från cirka 1816 börjar torpet att kallas Stendalen. Från 1866 finns angivet att änkan Johanna Andersdotter äger fastigheten. Änkan bor kvar till sin död 1873. Från samma år står dottern Johanna Persdotter som ägare och hon bor kvar i sin stuga till sin död 1904.

1909 arrenderar Karl Anton Jonsson med hustru och söner Stendalen och de bor kvar till 1919. De sista mantalsskrivna där var Fam. Nord och de flyttar därifrån 1945. Troligtvis ödelades Stendalen efter det.

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist