Tåby idag

 

 

 

Tåby idag är ett litet och lugnt samhälle som sedan 1974 tillhör Norrköpings kommun. Grannsocknarna är Kuddby, Å, Drothem, Tingstad och Furingstad och närmsta stad är Söderköping. (5-6 km)

 

 

Koncentrationen på hus är idag som mest på Emil smeds väg, Skärlinas väg och Nyboms väg. De flesta husen i samhället är byggda mellan 1950 och 1970 talet. Med undantag gamla affären och f.d. fattighuset som är de äldsta husen i samhället.

 

 

Husbygge 2005Även 6 st. nyproducerade hus kom till 2004-2005 och kallas i folkmun lilla Warszawa. Det var Polska byggarbetare som uppförde husen och det skrevs en del i tidningarna om arbetarnas löner m.m.

 

 

Tåby gårdÄven vid vägkorset finns det en del hus byggda runt 1900-1980 talet och så har vi Mem som är ett eget litet samhälle som lever upp på sommaren med turismen runt Göta kanal. Tåby idag domineras av stora åkrar, många små gårdar och slingriga vägar. Gårdarna är spridda över hela socknen och de gårdar som ligger i centrum, om man kan säga så på landsbygden är Ljunga och Tåby gård.

 

Kossor

De få bönder/lantbrukare som finns kvar livnär sig till stor del på spannmålsodling. Djurhållning är idag sällsynt bortsett från hästar och får på en del gårdar. Men sommartid kommer det kossor och får från andra socknar på sommarbete.

 

 

 

Mems sluss

Invånarantalet 1990 var 264 personer och var som mest på 1880 talet då mellan 900-1000 personer bodde och levde här. Då var gårdarna fortfarande beroende av arbetskraft och Mems kanalstation sysselsatte många.

 

 

Gamla affären

 

Mellan åren 1905-1979 fanns här även en affär i nedervåningen på huset Wilhelmsdal, vid korsvägen. Idag är byggnaden privatbostad.

 

 

 

Tåby skolaTåby är en av få orter på Vikbolandet som fortfarande har en liten byskola kvar och här går idag elever från 6 års verksamhet till årskurs 6. Sedan får barnen åka till Östra Husby och Vikbolandsskolan för vidare studier. Nuvarande skolan har funnits i samma byggnad sedan år 1900.

 

F.d. PrästgårdenNågra idrottsföreningar finns inte längre kvar, man får då vända sig till t.ex. Kuddby eller städerna. Den gamla Prästgården som på senare tid användes som församlingshem är såld av församlingen  och nyttjas idag som privatbostad.

© Copyright © Robert Kronqvist