Tåstad

 

 

 

Tåstad by låg direkt på gränsen mellan Tåby och Kuddby socknar, varav Tåstad västergård tillhörde Tåby. Första gången Tåstad påträffas i skrift är år 1382 och då i ett pergamentsbrev som förvaras i riksarkivet, det skrivs då Thatastadhum. Namnet första del kan härledas till mansnamnet Tåte och andra ledet stad innebär att den första fasta bebyggelsen kan härledas till cirka 300-400 år efter Kristus födelse.

I 1562 års frälselängd omtalas att Västergården var frälsehemman och ägdes under Tisenhult.

Därefter växlade ägarna och 1640 var det frälsehemman under Ravnäs. Frälsebonden hette Lars och förutom han och hustrun fanns ytterligare en vuxen mantalsskriven där. Hemmanet utgjorde 3 ½ tunneland och djurbesättningen bestod av 1 häst, 1 fåle och 2 ston, 2 stutar, 3 kor och 2 kvigor, 16 får och 3 svin.

Vid reduktionen 1686 drogs det in till kronan och vid indelningsverkets upprättande ingick Västergården tillsammans med Fristadshemmanen i båtsmansrote nummer 91. Hemmanet brukades därefter av olika kronobönder som synes utgöra samma släktled och skatteköptes 1754 av bonden Sven Svensson.

Fram till 1834 redovisas två hemman om vardera 3/4 och 1/4 mantal, men från detta år sammanslås det till 1 mantal. Troligen utgjorde det redovisade 1/4 mantal av Tåstads utjord som fanns upptaget i jordeboken under 1600 talet.

Från 1838 äges Tåstads västergård under Gnestad i Kuddby socken och brukas tillsammans med detta. Från denna tid finns endast statdrängar och daglönare redovisade på Tåstads västergård.

Tåstads ägor fanns ett båtsmanstorp, där dubbleringsbåtsmännen för Fristads rote bodde.

Torp under Tåstad:

Sjöstugan från 1837 under Tåstad

Tåstadberg från 1840 under Tåstad

Annsätter från 1840 under Tåstad

Gropen från 1848 under Tåstad, men även i husförhörslängd under Brestad.

Rundalen från 1848 under Tåstad

Sandtorpet från 1849 under Tåstad

Se även kartor

© Copyright © Robert Kronqvist