Taxor 1848-1857

 

 

 

 

Lagtima hösteting vid Höckerstad den 19 september 1848 upprättades inom häradet följande taxa:

Skilling

Runstycken

Ett natt härgärde, vintertiden i särskilt väl uppeldat rum med ljus

24

 

Ett natt härbärge, sommartiden i särskilt rum

20

 

Ett ljus om 6 på skålpundet

2

8

En vedbrasa

4

 

En måltid av 3 rätter

20

 

En dito husmanskost

12

 

En jumfru destillerat brännvin

2

 

En dito finkelbrännvin

1

4

Stallrum för 2 hästar över natten

3

 

Rum för vagn över natten i låst hus

4

 

Ett lispund hårdvallshö

16

 

En bärfamn gräs

8

 

En kappe havre

6

 

En kappe hackelse

1

4

En kanna dubbelt öl

14

 

En kanna svagdricka

3

 

En kaka bröd av sammansatt rågmjöl

2

 

Smörja till en vagn

4

 

Dito till en kärra

2

 

 

Berörde gästgivare, till resande tjänst, alltid hava att tillgå två lass hö, två tunnor havre samt tillräckligt halmfoder. Och må denna taxa som till konungens befallningshavande i länets granskning och stadsfästelse överlämnas, då betalning utfodras, ej skridas vid 3 Riksdaler 16 Skilling vite.

 

Lagtima hösteting vid Höckerstad den 6 december 1858. På därom, av kronolänsman F. Durling framställda anhållan, upprättades för de inom detta härad belägna gästgivaregårdar

Banco

Riksmynt

Natthärbärge för en person vintertid och i särskilt väl uppeldat rum

24

75

Natthärbärge för en person sommartid uti särskilt rum

20

68,5

Ett ljus om 6 på skålpundet

4

12,5

En vedbrasa

4

12,5

En måltid av 3 rätter

32

1

En måltid av 2 rätter

24

75

Stallrum för 2 hästar över natt i låst rum

8

25

Rum för en kärra över natt i låst rum

4

12,5

Ett lispund hårdvallshö

32

1

En bärfamn gräs

8

25

En kappe havre

12

37,5

En kappe hackelse

2

6

En kanna dubbelt öl

20

62,5

En kanna svagdricka

4

12,5

En kaka bröd av sammalet rågmjöl

3

9,5

Smörja till en vagn

4

12,5

Smörja till en kärra

2

6

 

Vid vite av 3 Riksdaler 16 Skilling Banco åligger det vederbörande gästgivare, att alltid hålla resande tillhanda ovannämnda varor och bekvämligheter till stadgat pris samt att sedan denna taxa blivit av Konungen befallningshavande i länet granskad och fastställd, hava densamma i gästgivarestugan anslagen.

 

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist