Torp

 

 

 

Torp har inte ingått i någon bysamfällighet utan brukats som enskilt hemman i äldre tider och är troligen avskilt från Blinnestad. Namnet är det fornsvenska Thorp, som betyder utflyttargård, nybygge. Torp förekommer i skrift första gången 1382 och då skrivet Thorpe, i ett pergamentsbrev som förvaras i Riksarkivet. I 1562 års frälselängd förekommer det som 1 mantal tillhörande Gustav Björnsson Bååt och hamnade i mitten av 1600 talet under den Natt och Dagska frälseätten som då innehade Västerby.

1640 återfinns det i mantals och boskapslängden som 1 mantal frälsehemman på 4 tunnland och vars brukare heter Per Mattiasson, förutom honom var frun och ytterligare två vuxna mantalsskrivna på Torp. Vid reduktionen i slutet av 1600 talet kvarstannar Torp som frälsehemman och vid indelningsverkets upprättande vis ungefär samma tid ingår Torp tillsammans med Brestad två hemman och Skårby i båtsmansrote nr 95.

Olika frälse ätter som Arfeld Isaksson, Sten Arvidsson Sture och grevinnan Hedvig Piper äger Torp under 1700 talet och det brukas av flera olika frälsebönder. I början av 1800 talet köper baron von Saltza på Mem, Torp tillsammans med Brestads och Skällingstads hemmanen och sammanslår alla dessa till en gemensam brukningsenhet. På Torp bor då huvudsakligen rättare. Liksom Brestad och Skällingstad utarrenderas Torp från 1860 talet, först till C.A. Billstén och senare till hans änka, sedan Edvard Malcolm Lejonhjelm och slutligen Carl Oskar Hagberg.

Ingen av dessa brukare var bosatta på Torp utan även i fortsättningen bodde där rättare. När hela brukningsenheten köps av Carl Oskar Hagberg 1893 kommer hemmanet i fortsättningen att brukas under Brestad.

Från 1910 talet brukas det tillsammans med Nybble och ingår 1934 i den gemensamma egendomen som köps av arrendatorn Karlsson. Huvudsakligen ladugårdsskötare har bott på Torp under 1900 talet då Nybbles kreatursbesättning huvudsakligen uppstallats där.

Torps ägor har det inte funnits några soldattorp, men senare delen av 1700 talet, synes dubbleringsbåtsmän ha bott på torpet Grönbo, från 1790 bodde där torpare. Torps utjord, även kallat Nybbles utjord, förekommer under tiden 1819-1837 och där bor då änkor, inget av dessa torp finns kvar idag.

Torp är numera rivet och ersatt med en nyare byggnad.

Beträffande hemman med torp i sitt namn är intressant att konstatera att Ragntorp, Torp, Oxtorp samt Vennerstorp och Ektorp i Drothems socken, samtliga ligger i närheten av fornborgen vid Oxtorpssjön. Inga andra hemman med torp i sitt namn finns i den närmaste omgivningen.

© Copyright © Robert Kronqvist