Tullkontor och bostad åt tullmästaren och i anslutning ett hus till tullpersonalen

© Copyright © Robert Kronqvist