Vägtorpet

 

 

 

Ligger cirka 400 meter söder om vägkorset där vägen mellan Tåby och Mem delar sig mot Gnestad och öster om vägen på Mems ägor. Det återfinns som torp under Mem från 1779 i husförhörslängden då torparen Gustav Månsson och hustrun Anna Larsdotter bor där.

Mellan 1816-1831 är det bostad för statdrängar och efter det dagsverkstorp till 1845 då det åter blir bostad till statdrängar och fram till 1908 då skepparen Axel Ferdinand Gillström med familj bor där. 1922 flyttar byggnadssnickaren Gustav Fredrik Blid med hustru och barn in där.

 

© Copyright © Robert Kronqvist